Maardu Gümnaasiumi töövarjutamisel osales neli õpetajat Itaaliast

Itaalia õpetajate tunnustamine diplomitega Erasmus+ töövarjutamise programmis osalemise eest Maardu Gümnaasiumis

Maardu Gümnaasiumi töövarjutamisel 19.-23.02.2024 osales Piacenza linna (Itaalia) koolist M. K. Gandhi (https://www.mkgandhi.edu.it/) neli õpetajat: Elena Camminati, Giulia Martini, Valentina Spelta ja Alessandra Tirelli.

Külastus toimus Erasmus+ projekti raames. Tegemist on Maardu Gümnaasiumi partnerkooliga, kus ka meie 11 õpetajat käis eelmisel õppeaastal kogemusi saamas. Itaalia õpetajad käisid ühe nädala jooksul töövarjuna vaatlemas, kuidas meie koolis õpetatakse. Osaleti tehnoloogiatundides, kus õpiti kasutama erinevaid puutöövahendeid. Võeti osa programmeerimistundidest, kus õpiti programmeerima erinevaid õpperoboteid. Tantsutundides nähti, kuidas õpitakse kaerajaani tantsu. Kokandustundides õpiti tegema eestipärast magustoitut ja lisaks külastati veel palju teisi erinevaid Maardu Gümnaasiumi koolitunde. Koolipäeva lõpus käisid meie külalised õppekäikudel, kus ka meie õpilased käivad. Käidi Protos, KUMUs, Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis ja Riigikogus.

Meie kooli õpetajatele pakub M. K. Gandhi kool huvi, sest itaalia keelt õpetatakse selles koolis teise keelena ja tegemist on keelekümbluskooliga. Huvipakkuv on selle kooli õpetajate keele õpetamismetoodika, näiteks kasutatakse biblioteraapiat, mida me tahame ka meie koolis kasutama hakata. Me soovime jätkata M. K. Gandhi kooliga koostööd, et vahetada haridusalaseid teadmisi ja õpetamismetoodikaid ning teha ühiseid hariduslikke projekte.

Meie külalised kirjutasid Maardu Gümnaasiumi külastuse kohta järgmist:

“Erasmus+ töövarjutuse kogemus Maardu Gümnaasiumis oli suurepäraseks võimaluseks saada uusi teadmisi nii professionaalsest kui ka inimlikust vaatepunktist. Meid võeti väga hästi vastu nii õpetajate kui kooli administratsiooni poolt. Koolidirektor Kaider Vardja ja arendusjuht Matthias Vanamb tutvustasid meile Maardu Gümnaasiumit, Tallinna linna ja Eesti kultuuri.

Me jälgisime töövarjutuse raames, kuidas töötab Maardu Gümnaasium, mis tegevusi koolis tehakse ja kuidas õpetajad harivad erinevaid vanuseastmeid. Panime tähele nii erinevusi kui sarnasusi meie koolide vahel. Meeldis, et Maardu Gümnaasiumi õpilastel on palju autonoomiat. Eriti tähelepanuväärne oli see, kuidas teoreetilised tunnid vahelduvad praktiliste tundidega, kus tuleb ise oma kätega midagi luua. Täheldasime tegevuste vaheldumist tundides ja seda, et kohe pärast tegevust kontrolliti, kas õpilane sai ülesandest aru. Tundides panime tähele aktiivpauside kasutamist, mis soodustavad psühhofüüsilist heaolu ja tähelepanu hoidmist terve tunni vältel. Märkisime ära ka selle, et Maardu Gümnaasiumis kasutatakse kaasavat haridust, kuid siinne kaasav haridus erineb meie kooli omast. Meil oli huvitav jälgida ühe nädala jooksul ettevalmistusi Eesti iseseisvuspäeva tähistamiseks ja näha seeläbi, kuidas tekitatakse noortes ühtekuuluvustunnet.

Me täname võimaluse eest saada uusi ja unustamatuid kogemusi. Jääme Maardu Gümnaasiumi õpetajaid ootama ka meie koolile külla. ELAGU EESTI!»

Maardu Gümnaasiumi rahvusvaheline koostöö suureneb aasta-aastalt tänu Erasmus+ õpirännetele jt Euroopa kontaktidele. Oleme viimase kahe aasta jooksul võõrustanud Euroopa seitsme kooli õpetajaid (erinevad õpiränded sh töövarjutamine, õpilasgrupid).

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht