Maardu Põhikoolis toimus lõimumispäev

18. oktoobril külastasid projektinädala raames Maardu Põhikooli eesti Gaia Kooli 6. klassi õpilased. Meie 5.A klassiõpilased tegid külalistele ringkäigu koolis, osalesid ühises vene ja eesti keele lõimitud tunnis, samuti osaleti ühiselt linnaekskursioonil meie kooliringi õpilaste-skautide entusiastlikul juhendamisel.

Kahtlemata ühendas üritus meie õpilasi ja külalisi eesti koolist, kõigil oli võimalus oma eesti ja vene keele oskust reaalses suhtluses praktiseerida.

Täname ürituste korraldamise eest õppealajuhatajaid Veronika Pirki ja Julia Strukovat, Gaia Kooli vene keele õpetajat Dmitri Djuženkovit, huvijuhti Jevgenia Dušakovat, skaudiringi õpetajat Svetlana Logussovat!

See oli unustamatu päev täis imelisi emotsioone. Ootame edasist koostööd meie koolide vahel. Aitäh Gaia Kooli õpilastele aktiivse osalemise eest tegevustes ning 5.A klassi õpilastele ja skaudiringi liikmetele külaliste sooja vastuvõtu ning ekskursiooni läbiviimise eest koolis ja linnas!