Maardu päevakeskus erivajadustega inimestele tähistab oma kaheksandat sünnipäeva

Täna tähistab oma kaheksandat sünnipäeva erivajadustega inimeste päevakeskus, mis loob erilistele noortele parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohasteks tegevusteks.

Erivajadustega noored jäävad tihti peale kooli lõpetamist ilma sihipärase tegevuseta ja suhtluskeskkonnata, mis mõjutab negatiivselt nende sotsiaalset toimetulekut ja rehabilitatsiooni. Nii sündiski Maardu Linnavalitsuses kaheksa aastat tagasi otsus luua päevakeskus ning pakkuda linna erilistele noortele arendavat ja jõukohast tegevust. Päevakeskus on nende aastate jooksul olnud pidevas arengus ning sellest on saanud ainulaadne tugistruktuur, mis töötab noortega mõlemas keeles.

Erivajadustega inimeste päevakeskus tegutseb aadressil Keemikute 12a, argipäeviti on päevakeskus avatud kella 8:15–17:00. Päevakeskuses käib igapäevaselt 12 erivajadustega inimest ning nende jaoks keskuse töötajad on igaks päevaks välja töötanud oma programmi ja plaani. Päevakeskuse teenused ja toitlustamine on tasuta.Südamest soovime teile, meie kõige siiramad ja soojemad maardulased õnne, tervist ja palju rõõmu! Me täname kõiki päevakeskuse töötajaid eriliste inimeste argipäeva sisukamaks, harivamaks ja huvitavamaks muutmise eest! Teie hool ja südamlikkus on väga tähtsad, sest igaüks meist on oluline!