Maardu avalikel üritustel on lubatud kasutada söögi ja joogi serveerimiseks ainult korduvkasutatavaid nõusid

Alates 2024. aastast on Maardu linna avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduvkasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Ühekordsed nõud on avalikel üritustel keelatud.

 NB! Selle nõude täitmist peab tagama avaliku ürituse korraldaja.

Ühekordsete nõude asendamine korduvkasutatavate nõudega on üheks olulisemaks sammuks Eesti suurürituste keskkonnahoidlikumaks muutmise teekonnal. Suurtel üritustel tekib paratamatult palju prügi ning seda suures osas just kasutatud ühekordsete nõude äraviskamise tõttu. Korduvkasutatavad nõud aitavad vältida jäätmete ladustamist prügimäele ning vähendavad ka meie keskkonna jalajälge. Seejuures on oluline säilitada ürituse külastaja mugavus ja kasutajasõbralikkus, mida tagatakse pandinõu süsteemi abil.

Millega peab külastaja avalikul üritusel arvestama?

Avalike ürituste korduvkasutatavate nõude pandisüsteem näeb ette, et külastajale väljastatud toidu või joogi  maksumusele lisatakse ka taara tagatisraha (2 eurot), mis tagastatakse inimesele täies ulatuses pärast söögi- või jooginõu tagastamist. Teisisõnu, tagastades kasutatud joogitopsi või taldrikut saab tagatisraha tagasi.

Pandinõud saab üritusel kohapeal tagastada vastavasse panditaara vastuvõtu punkti, mis on mõeldud korduvkasutatavate nõude vastuvõtmiseks.

 Ürituse külastajatel on võimalik osta söök ja jook oma korduvkasutatavasse nõusse.

Millega peab kaupleja avalikul üritusel arvestama?

Avalikul üritusel tuleb toidu ja joogi pakkumiseks kasutada üksnes korduvkasutatavaid nõusid. Rendinõude teenusepakkujat valib avaliku ürituse korraldaja. Alternatiivsed lahendused tuleb korraldajaga kooskõlastada.

Toiduga ja joogiga kauplejad on kohustatud kasutama korraldaja poolt välja valitud pakendiringluse toidunõusid. Peale üritusele registreerimist edastab korraldaja kauplejatele väljavalitud rendinõude teenusepakkuja kontaktandmed. Kaupleja võtab ühendust teenusepakkujaga rendinõude koguse esitamiseks ja tingimuste läbirääkimiseks.

Korduskasutus aitab hoida puhtust avalikel üritustel, säästab loodust ning kaitseb keskkonda.