Kallavere õhukvaliteeti mõõdab õhuandur

Eelmisel aastal toimus Maardu Linnavalitsuse esindajate ja erinevate huvigruppide vahel mitmeid keskkonnalaseid kohtumisi, mille teemadeks olid pidevad lõhnahäiringud ja üldine välisõhu seisukord Maardus. Olukorra jälgimiseks reaalajas võttis Maardu Linnavalitsus kasutusse Edmasta UAB Qweriu süsteemi ja paigaldas õhuanduri Kellamäe pargi tiigi äärde. Andurilt tulevate andmete hõlpsaks jälgimiseks kasutatakse kinnist, Atlantise tarkvara.

Näitena toome 31.12.2021 ajavahemiku andmeid:

Graafikult on näha tahkete osakeste kontsentratsiooni tõusu õhus, mis oli tingitud ilutulestikust. Antud süsteemil on mitmeid andureid, mille abil saab lisaks tahkete osakeste kontsentratsioonile näha ka süsihappegaasi, lämmastikoksiidi ja gaasi kontsentratsiooni. Gaasiandur aitab jälgida elanikele tuttavat solgihaisu, mis vahetevahel meie linna tuleb.

Näide 15.03.2022 andmete kohta:

Maardu elanikud tundsid antud kuupäeva teatud kellaaegadel linnas ebameeldivat lõhna. Kella ajavahemik ja seiresüsteemi andmed näitasid, et lõhnahäire pärineb kagust.

Keskkonnahuvilistele on seiresüsteemi andmed nähtavad veebi teel https://aqicn.org/station/estonia/inose__maardu__001

Praegu tegeleb Maardu Linnavalitsus ilmajaama ja gaasianduri mooduli lisamisega.

Maardu Linnavalitsus teeb kõik endast oleneva, et lõhnahäiringud väheneks ja käesolev süsteem võib aidata probleemi tekkepõhjuste kaardistamisel.