Huvipakkuv ettevalmistus kooliks

Maardu Põhikool kutsub juba aastaid tulevasi koolilapsi ettevalmistusklassidesse. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Kvalifitseeritud õpetajad valmistavad lapsi ette matemaatikas, võõrkeeltes, loodusloos ja kõnearengus.

2023/2024. õppeaastal moodustati kaks ettevalmistusklassi, mis said nimeks „Karukesed” ja „Oravakesed”. Sel aastal on kooli õppetöö üle läinud uudsele lähenemisele: kolmapäeviti toimuvad õppetunnid täielikult eesti ja reedeti vene keeles. Seejuures tunde ei korrata, igal õpetajal on oma metoodika ja omad õppematerjalid.

Selle aasta uuendus on ka see, et kord kuus kutsume avatud tundidesse tulevaste esimese klassi õpilaste vanemaid. Novembris toimusid tunnid vene keeles ja jaanuaris said lapsed oma teadmisi vanematele näidata eesti keeles. Nii toimusid 24. jaanuaril tunnid eesti keeles. Sel päeval said lapsevanemad näha, kuidas nende lapsed tunnis töötavad ja kuidas õpetajad lapsi õpetavad. Läbi viidi järgmised tunnid:

Tähemaa – eesti keele õppimine. Õpilastele tutvustati tähti „M“ ja „S“, nende kirjapilti ja sõnu, milles neid kasutatakse.

Nuputamine – matemaatika õppimine. Lapsed õppisid numbreid 3 ja 4 ning tutvusid ka hulga mõistega.

Kõne arendamine – eestikeelse sõnavara laiendamine. Nendes tundides tutvuti lindude ja koduloomade maailmaga.

Lisaks materjali õpetamisele kasutame koolieelikutega töötamisel lõbusaid kehalisi harjutusi laulude ja mängudega.

Pärast avatud tundide läbiviimist said õpetajad vastata lapsevanemate küsimustele konkreetsel teemal.

Kuid see pole veel kõik. 13. märtsil otsustasid õpetajad kasutada veel üht õppetöö läbiviimise võimalust: esimene pool tundidest toimus eesti keeles, teine ​​vene keeles ehk 45 minutit eestikeelset õpet ja seejärel 45 minutit vene keeles.

Tatjana Ljubimova

Maardu Põhikooli eesti keele õpetaja