Töökuse ja pühendumise väärikas eeskuju

Iga asutus, olgu see siis kool, haigla või lasteaed, toetub inimestel, kes on pühendunud oma erialale ja annavad sellele kogu oma elu. Niisamuti on meie lasteaias töötajaid, kelle töö ja pühendumus on saanud eeskujuks meile kõigile. Täna tahame avaldada austust nendele meie kolleegidele, kes enne pensionile jäämist on meie linnas töötanud 50 aastat.

Viiskümmend aastat tagasi, kui need imetlusväärsed inimesed alles oma karjääri alustasid, oli maailm hoopis teistsugune. Sellest ajast on palju muutunud: tehnoloogia, kasvatusmeetodid ja lapsed ise. Kuid muutumatuks on jäänud armastus laste vastu ja soov aidata igal lapsel paremaks saada.
Meie kaks teenekat ja lugupeetud õpetajat – muusikaõpetaja Tatjana Maleva ja rühma Tähekesed õpetaja Ljudmilla Kruusimaa – on lõpetamas oma tööelu ja astumas uude eluetappi, siirdudes väljateenitud pensionipõlve. Ja see on nende puhul tõesti ära teenitud.
Tatjana Maleva tööstaaž on 50 aastat ja ta on töötanud kõik need 50 aastat muusikajuhina! Neist 46 aastat on ta olnud Maardu linna lasteaedades, viimased 24 aastat lasteaias Rukkilill. Oma tööaastate jooksul on Tatjana end tõestanud andeka ja pädeva õpetajana; loova ja algatusvõimelise isiksusena; tööka, vastutustundliku ja nõudliku – ennekõike iseenda suhtes, töötajana. Kõik need aastad on Tatjana oma kolleegide ja juhtkonna juures omanud suurt autoriteeti, samuti on ta võinud rõõmu tunda oma kasvandike armastusest ja nende vanemate austusest. Suurepärase töö eest on talle korduvalt antud aukirju. 2018. aastal sai Tatjana konkursi „Aasta õpetaja” laureaadiks nominatsioonis „Parim lasteaiaõpetaja”.
Öeldakse, et ilma muusika ja tantsuta ei saa olla õnnelikku lapsepõlve. Meie kallis Tatjana on juba 50 aastat kinkinud tõelist õnne mitmele põlvkonnale lastele, arendades nende musikaalsust ja esteetilist maitset ning aidates avastada muusikalisi ja tantsulisi andeid. Nii palju aastaid oleme kõik nautinud eredaid pidusid ja esinemisi, värvikaid muusikaüritusi, mida on läbi viinud ja juhendanud Tatjana Maleva!
Ljudmilla Kruusimaa tööstaaž on 46 aastat! Kõik need aastad töötas ta Maardu linna lasteaedades, millest 24 aastat lasteaias Rukkilill. Oma õpetajakarjääri jooksul on Ljudmilla töötanud erinevatel ametikohtadel: ta oli tavarühma õpetaja, töötas logopeedilise rühma lastega. Ta töötas ka lasteaias Vikerkaar vanemõpetajana. Kuid hoolimata sellest, mis ametikohal ta töötas, suhtus ta oma töösse alati väga vastutustundlikult, loovalt ja professionaalselt. Ljudmilla on alati olnud hinnatud ja austatud oma kolleegide ja juhtkonna poolt. Kohusetundliku töö eest on teda korduvalt tunnustatud tänukirjadega. Lapsed armastavad teda, vanemad kohtlevad teda erilise austusega – just tema juurde on paljud vanemad toonud ka oma laste nooremad õed-vennad, teades varasemast kogemusest, et Ljudmilla rühmas on nende laps heades kätes, et teda ümbritseb armastus, hoolitsus ja tähelepanu.
Me kõik hindame ja austame oma lugupeetud pedagooge nende pühendumise eest kunagi valitud erialale, nende andekuse ja õpetamisoskuste, ametialase pädevuse, metoodilise kirjaoskuse ja nende olulise panuse eest laste kasvatamisse, koolieelse hariduse arendamisse ja selle prestiiži tõstmisse. Olles alustanud oma teekonda noore spetsialistina, elasid nad läbi palju muutusi ja katsumusi. Need inimesed on näinud sadu lapsenägusid, osalenud tuhandetel üritustel ja pidudel ning aidanud lastel astuda esimesi samme teadmiste ja sõpruse maailma. Nende töö pole mitte üksnes valitud eriala, vaid ka kutsumus, ilma milleta pole lasteaiaelu võimalik ette kujutada.
 
Pensionile jäämine on alati seotud vastandlike tunnetega. Ühest küljest on see väljateenitud puhkuse ja uute võimaluste aeg, teisalt hüvastijätt teiseks koduks saanud paigaga. 
 
Meie kallite kolleegide pensionile jäämisele pühendatud pidulikul üritusel kõlasid tänusõnad linna juhtkonnalt, lasteaialt ja kolleegidelt. Hüvastijätt selliste silmapaistvate töötajatega saab kunagi oluliseks hetkeks meie lasteaia ajaloos. Tatjana Maleva ja Ljudmilla Kruusimaa jäävad alatiseks meie südamesse, olles eeskuju pühendumisest ja armastusest oma töö vastu. Oleme tänulikud nende aastatepikkuse töö eest, kõigi teadmiste ja oskuste eest, mida nad on meie lastele edasi andnud. Olgu nende edasine elu täidetud õnne ja heaoluga ning kinkigu mälestused siin veedetud aastatest üksnes rõõmu ja uhkust.

Tatjana Suija
Lasteaia Rukkilill kehalise kasvatuse õpetaja

Ljudmilla Kruusimaa koos oma tütardega