Eesti kirjanduse päev

Riiklikus tähtpäevade kalendris on 30. jaanuar märgitud eesti kirjanduse päevaks. 2023. aastal tähistatakse seda eesti kirjaniku Anton Hansen-Tammsaare sünniaastapäevale pühendatud päeva esimest korda.

Kirjandus ühendab inimesi ja terveid põlvkondi, kuna see hõlmab kõiki, erinevaid vanuse- ja sotsiaalseid rühmi. Emakeeles ilukirjanduse lugemine rikastab sõnavara, aitab mõista ümbritsevat maailma ja arendab kujutlusvõimet nii nagu mitte ükski teine ​​kunstiliik. Kirjanduse mõju inimese vaimsetele võimetele ja tema kultuurilistele sidemetele on hindamatu.

Esmaspäeval, 30. jaanuaril, tähistasime oma kooli seinte vahel eesti kirjanduse päeva. Olenemata ainetunnist, rääkisid õpetajad koolipäeva esimesel tunnil sellest, et käesolevast aastast alates tähistatakse Eesti riigis eesti kirjanduse päeva. Spetsiaalselt selleks päevaks salvestati temaatiline ettekanne, mis räägib eesti kirjandusest ja selle tähendusest ühiskonnas, eesti kirjanike rollist eesti kultuuris.

Seda päeva meie koolis iseloomustasid paljud huvitavad ja harivad sündmused: kooli raamatukogu külastamine; eesti kirjanike portreede ja neid käsitlevate lugude paigutamine stendidele; teabe jagamine soovitatud raamatute kohta; eesti autorite teoste lugemine; referaatide kirjutamine eesti kirjanikest; joonistusvõistluse läbiviimine eesti kirjanike loomingu põhjal.

Päeva jooksul said lapsed palju huvitavat infot eesti autorite ja nende teoste kohta ning täiendasid seega oma teadmistepagasit.

Tatjana Ljubimova

Maardu Põhikooli eesti keele õpetaja