Tööandja küsib: „Kas ma võin palgata alaealise suhkruvatti müüma?”

Vastab Olena Smolska, Tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Töölepingu seadus näeb ette üldised piirangud alaealiste tööle, mis ei sõltu vanusest ega haridusest. Seaduse kohaselt ei või tööandja sõlmida alaealisega töölepingut ega lubada tal teha tööd, mis ületab tema kehalisi või vaimseid võimeid, ohustab kõlblust, takistab sotsiaalset arengut või hariduse omandamist, ohustab tervist või sisaldab ohte, mida alaealine ei pruugi õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu.

Seaduse kohaselt on alaealisel piiratud õigused, mis kanduvad ka tehingute, sealhulgas müügitehingute tegemisele. Õigused saab ta 15-aastaselt.

Loomulikult ei saa alaealist pidada vastutavaks kassaaparaadi käsitsemise või sularaha hoiustamise eest, kuid seadusliku esindaja nõusolekul on võimalik teha väikesi tehinguid alates 15. eluaastast, samas kui kogutud raha eest vastutab endiselt täiskasvanu. Seega võib alaealisele alates 15. eluaastast usaldada rahaga seotud töid, kuid ainult vähesel määral ja mõistlikkuse piires (võttes arvesse lapse arengut, teadmisi, oskusi ja võimeid) ning loomulikult vanema nõusolekul.

Rahaliste vahendite eest vastutamise, sealhulgas kassaaparaadi käsitsemise, võib lapsele usaldada alates 15. eluaastast, kuid kuni 18-aastaseks saamiseni on tema vastutus piiratud. Tööandja peab seda riskide ja ohtude täiendaval hindamisel arvesse võtma. Näiteks võib teismeline olla petturite või röövlite jaoks kergem saak kui täiskasvanu, seega tuleb neid riske minimeerida. Juhul kui kahju tekitas tööandjale alaealine ise, näiteks varastas kassast raha või andis sõpradele midagi tööandja arvelt, ei ole võimalik temalt kahju hüvitamist nõuda, vaid ühendust tuleb võtta tema seaduslike esindajatega (peamiselt vanematega).

Pilt on genereeritud Adobe Firefly abil.