Projekteerimistingimuste info

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine või vastuvõtuaegadel (E 15.30-17.00, N 9.00-13.00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Veriheina tee 20 kinnistule üksikelamu püstitamise projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Veriheina tee 20 kinnistul üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/04816.

Taotluse kohaselt soovitakse olemasolevad hooned täielikult lammutada ja püstitada kinnistule uus üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 30.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Hundiaugu tee 6 kinnistule üksikelamu püstitamise projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hundiaugu tee 6 kinnistul üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/04343.

Taotluse kohaselt soovitakse püstitada kinnistule uus üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 30.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Kassitatra tee 52 kinnistule üksikelamu püstitamise projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kassitatra tee 52 kinnistul üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/04188.

Taotluse kohaselt soovitakse likvideerida olemasolev aiamaja ja püstitada kinnistule uus üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 30.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Raudürdi tee 60 kinnistule üksikelamu püstitamise projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Raudürdi tee 60 kinnistul üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/09207.

Taotluse kohaselt soovitakse likvideerida olemasolev aiamaja ja püstitada kinnistule uus üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 30.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.