Prantsuse kooli Collège Mathurin Regnier à Chartre õpilased külastasid Maardu Gümnaasiumi

Maardu Gümnaasiumi külastasid Erasmus+ programmi raames Prantsusmaa kooli Collège Mathurin Regnier à Chartres 22 õpilast vanuses 14-15 aastat ja 2 õpetajat, kes olid meie koolis ühe nädala. Prantsuse õpilased jaotati kuueks rühmaks ja jaotati 7-10. klasside vahel ära niimoodi, et üks prantsuse õpilaste rühm käiks terve nädala jooksul ühe klassiga kaasas, osaledes tundides ja kooliüritustel. Igale õpilaste rühmale leiti õpilasmentorid, kes neid abistasid õppeainetest arusaamisel ja muudes küsimustes.

Pärast koolipäeva tutvuti Eesti Vabaõhumuuseumi, Proto avastustehase, Kumu jpt kohtadega. Lisaks käisid prantsuse õpilased ka ühepäevasel reisil Helsinkis, kus tutvuti tähsamate kultuuriasutustega. Chartre’i kooli Erasmus+ programmi eesmärk oli tutvuda Eesti kultuuri ja keelega. Järgnevalt, mida arvasid prantsuse õpilased meie koolist:

Selle Erasmus+ projekti raames ma tutvusin Maardu Gümnaasiumiga. Ma üllatusin, sest Maardu Gümnaasium on väga erinev minu enda koolist Chartre’s. Kõik on teistmoodi. Isegi toit sööklas on teistmoodi, mis mulle meeldis. Mulle meeldis tundide formaat, näiteks suhtutakse siin hilinemistesse kergemalt kui minu koolis, sest minu koolis kui õpilane hilineb, siis ta arvatakse tunnist välja. Siinsed õpetajad ei suhtu õpilastesse nii rangelt kui minu koolis. Tundides võib isegi telefone kasutada, see ka üllatas mind. See, mis mulle meeldis, oli õpilaste ja õpetajate soe suhtumine meisse, mis jääb mulle alatiseks meelde.
/Raphael Dulauray/


Ma jään taga igatsema neid toredaid hetki, mis ma siin veetsin. Mulle meeldis kokandusklass, kus ma sain süüa teha ja tööõpetuse klass, kus ma sain kududa. Lisaks meeldis mulle muusikaklass, kus ma õppisin mängima kohalikke muusikainstrumente. Eesti keele tunnid on teistmoodi prantsuse keele tundidest.
Siin on tavaline, et õpilased lõpetavad kooli kell 13.30, kuid meie Chartre’i koolis lõpetame kell 16.30. Mind üllatas, et siin on söögiaeg kõigest 20 minutit, kuid meie koolis on poolteist tundi.
Õpilased olid väga sõbralikud ja külalislahked, samuti ka õpetajad, tänu sellele tekkisid meie vahel sõprussuhted. Suur tänu õpetajatele, kes organiseerisid selle Erasmus+ projekti.
/Camille Cormier/

Maardu Gümnaasium on väga erinev minu koolist, näiteks kokandusklassid ja mobiilide kasutamine. Eriti mobiilide kasutamine tunnis üllatas meid alguses, kuid pärast me harjusime sellega ära. Tänu sellele Erasmus+ kogemusele ma sain juurde uusi sõpru ja õppisin tundma teistmoodi kultuuri. See oli tore avastus ja sellest kogemusest jäävad mulle meelde väga head mälestused. Ma hea meelega osaleksin veel teisteski Erasmus+ projektides, et tundma õppida teisi kultuure, mis on minu omast erinevad.
/Artur Danfreville/

Tänu Erasmus+ projektile ma sain reisida Eestisse ja tutvuda Maardu Gümnaasiumiga. Mulle meeldis, et ma õppisin väga palju siinsetes tundides, sest siin tehakse palju ülesandeid ja et võib kasutada mobiili, et otsida informatsiooni. Veel meeldis mulle, kuidas meid vastu võeti, näiteks eesnimede mäng oli tore. Viimasel koolipäeval tehti meile esitlus Eestist, mängisime Kahooti mängu Eesti kohta ja meile anti diplomid. Ma leidsin endale palju sõpru Maardust. Mulle jäid väga head mälestused.
/Alex Nadler/

Maardu Gümnaasiumi külastust ma ei unusta kunagi. Maargu Gümnaasium on väga erinev minu koolist. Alguses see segas mind, kuid ma harjusin sellega, et õpilastel on siin palju rohkem vabadust, kui meie kooli õpilastel Chartre’s. Meie õpilasmentorid olid meiega sõbralikud, mis meeldis mulle väga. Mulle meeldisid tunnid, kus ma sain midagi praktilist teha, näiteks tööõpetuse klassis sain ma kududa ja kokandusklassis süüa teha.
/Camille Baron/

Ma leian, et Eesti on ilus maa, värvirev ja puhas. Mulle meeldisid suured klassiruumid ja et gümnaasium on teistmoodi organiseeritud kui minu koolis. Ma olen rõõmus, et mul on nüüd uued sõbrad: Nika, Riina, Maša ja Rustam.
/Shana Coneggo/Matthias Vanamb
Maardu Gümnaasiumi arendusjuht