Telefoni teel tehtud ostud – millised on tarbija õigused?

Telefoni teel tehtud ostud – millised on tarbija õigused?

Telefoni teel müüakse nii toidulisandeid, ilutooteid, ajakirjandustellimusi, hambaharju, terviseteste kui ka paljusid muid tooteid. Kuigi pakutud toodete või tellimuste hinnad ei ole tavaliselt kõrged, on sageli tegemist püsitellimusega. Tarbija jaoks tähendab see igakuiselt uusi arveid ja väljaminekuid toodete või teenuste tarbimisel. Kuidas soovimatut tellimust vältida, kuidas ostust loobuda ning kas seadus kaitseb tarbijat agressiivse müügi eest, selgitab Kristina Tammaru Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

„Ma tegelikult ei soovinud neid toidulisandeid tellida“

Telefoni teel tehtavad pakkumised tabavad tarbijat ootamatult. Müügikõne võib olla pealetükkiv ja järjekindel, mistõttu kõne kiiremaks lõpetamiseks võivad tarbijad nõustuda pakutud tooteid või teenuseid proovima. Selliseid otsuseid sageli hiljem kahetsetakse.

Probleemiks on ka see, et telefonitsi kokkulepitust võivad sageli tarbija ja müüja erinevalt aru saada. Samuti ei ole tarbijal telefonikõne ajal võimalik lõplikult veenduda kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses. Ka müügitehingu tingimused võivad jääda arusaamatuks. Seetõttu on tarbijate kaitseks telefonimüügile seadusega kehtestatud erireeglid.

Suuliselt telefonis kokkulepitu tuleb kirjalikult kinnitada

Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kui tarbija nõustub suuliselt telefoni teel tehtud pakkumisega, ei ole leping veel sõlmitud! Telefoni teel tehtud kokkulepet peab kaupleja lisaks kirjalikult kinnitama (näiteks e-kirja teel või sõnumiga) ning tarbija peab tellimusele andma samuti kirjaliku nõusoleku. Alles peale e-kirja või sõnumi teel tarbijalt kinnituse saamist, on müüjal õigus saata tarbijale tooteid või alustada teenuse edastamist ning nõuda selle eest tasu. 

Kui kaupleja on saatnud sõnumi või kirja palvega kirjalikult lepingu sõlmimist kinnitada, tuleks tarbijal kindlasti võtta mõtlemisaega, et läbi mõelda, kas ta soovib pakutud kaupa või teenust osta ja tarbida ning on valmis ka kokkulepitud perioodil arveid tasuma. Tuleks veenduda, et info müüja, pakutud kauba ning lepingu kohta on arusaadav.

Kui aga kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup tellimata asjaks. Sellises olukorras puudub kauplejal alus tarbijale arvete edastamiseks ja tarbijad ei pea kaupa vastu võtma ega arveid tasuma.

Kaupleja peab ennast ja müügitingimusi tutvustama

Paraku ei tea tarbijad sageli neile helistanud ega pakke saatnud kaupleja nime. Seadus kohustab siiski enne lepingu sõlmimist tarbijale kirjalikult edastama infot nii kaupleja ärinime kui kontaktandmete kohta. Samuti tuleb tarbijale kirjalikult teada anda, kuhu on vajadusel võimalik kaebus edastada, milline on tehingu koguhind ja lepingu kestvus. Ka õigus tellimusest 14 päeva jooksul loobuda peab olema tarbijale teatavaks tehtud.

Mida teha kui tasuta proovipakid muutuvad igakuiseks tasuliseks tellimuseks

Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et telefoni teel pakutud tasuta proovitellimus või -pakk (nt vitamiinid või toidulisandid) ei pidanud kohustama uuteks tellimusteks. Ometi jätkab kaupleja pakkide edastamist tarbijale.

Sage telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta või tegemist on ühekordse tellimusega. Paraku edastatakse tarbijale seejärel igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid. Kauplejad põhjendavad seda sellega, et proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis omakorda sisaldabki igakuiseid tasulisi saadetisi. Selline kauplemisvõte ei ole aus ja tarbija ei pea sellega nõustuma.

Tarbijal, kes on sattunud antud olukorda, tuleks kauplejale saata kirjalik kaebus, kus on viidatud kirjaliku kokkuleppe ehk kirjaliku tellimiskinnituse puudumisele ning soovile saadetisi ja arveid edaspidi mitte saada. Kui probleem jätkuvalt ei lahene, saab abi saamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.

Ka sõlmitud lepingust saab taganeda

Kui tarbija ja kaupleja on telefoni teel saavutanud kokkuleppe pakutud kauba või teenuse edastamiseks ning leping on sõlmitud nõuetekohaselt ehk tarbija on tellimuse soovi kirjalikult kinnitanud, siis on tarbijal õigus 14 päeva jooksul ümber mõelda, lepingust taganeda ning tooted tagasi saata.

Samas tasub teada, et teatud tüüpi kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub. Nendeks on näiteks kiiresti vananevad või riknevad kaubad, suletud pakendis kohale toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist avatud ning mida seetõttu ei ole võimalik tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada. Siiski juhul kui kaupleja ei ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu kirjalikult teavitanud, on tarbijal õigus tagasi saata ka eelnevalt loetletud kaupu.

Tarbija taganemisõiguse kasutamiseks tuleks kauplejale enne 14 päeva möödumist edastada kirjalik soov lepingust taganeda (nt e-posti vahendusel). Lihtsalt kaupade teele saatmine ei ole taganemiseks piisav. Taganemisavalduse saamisel peab kaupleja tagastama tarbijale kõik makstud tasud ja seda viivitamatult, kuid hiljemalt 14-päeva jooksul. 

Pea kindlasti meeles:

 • Tarbija võib müügikõnele vastata „EI“ kui ta pakutavat toodet või teenust ei soovi.
 • Kui tarbija ei ole kõne järgselt kirjalikku kinnitust kauplejale tagasi saatnud, siis ei ole ta midagi tellinud ja kaupleja ei saa tarbijalt nõuda arve tasumist.
 • Tellimata kauba eest tasuma ei pea, kuid kaupleja või inkassoettevõtte maksenõuetele tuleb kindlasti kirjalikult vastata.
 • Tellimata kaupade puhul ei ole kauplejal õigus nõuda, et tarbija saadaks pakid tagasi ning tasuks tagastuskulud.
 • Telefonimüügi teel sõlmitud lepingust saab tarbija taganeda 14 päeva jooksul. 
 • 14 päeva hakkab kulgema päevast, mil tarbija saab ostetava toote enda kätte.
 • Kauba eest, mis ei ole kohale jõudnud, tasuma ei pea. Lubatud kuupäevaks tarbijale saatmata jäänud pakkidest tuleks kauplejat kirjalikult teavitada ja säilitada ka kirjavahetus.

  Meelespea tarbijale – telefonimüük

Telefoni teel pakutava kauba/teenuse osas tuleb olla väga tähelepanelik, tutvuda tellimuse tingimustega ja mõista sellega kaasnevaid kohustusi.

Sageli nõustutakse soovimatu pakkumisega, et telefonikõne kiiremini lõpetada.

Enne lepingu sõlmimist peab tarbija saama kirjalikult (sõnumi, e-kirja teel) järgmist infot: kaupleja ärinimi;kaupleja asukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber;tegevuskoha aadress, kuhu tarbijal on vajadusel võimalik kaebus edastada;tehingu olulised tingimused, koguhind ja lepingu kestvus;taganemisõiguse olemasolu ja selle tingimused.

Tarbija EI OLE KOHUSTATUD telefoni teel midagi ostma!

 • Telefoni teel tehtavad pakkumised tabavad tarbijat ootamatult.
 • Kui tarbija saab telefonikõne ja nõustub suuliselt toote tellimisega, ei ole leping veel sõlmitud.
 • Telefoni teel tehtud kokkulepet peab kaupleja lisaks kirjalikult kinnitama. Tarbijal on õigus ostuga nõustuda või sellest keelduda.
 • Kui tarbijale ei ole kirjalikku kinnitust saadetud või ta ei ole sellele vastanud ning kaupleja saadab kauba siiski teele, loetakse saadetud asi tellimata asjaks ja kauplejal ei saa tekkida tarbija vastu nõudeid.

Tarbija võib öelda „EI“ kui ta pakutavat toodet ei soovi. Kui tarbija ei ole kirjalikku kinnitust kauplejale tagasi saatnud, siis ei ole ta midagi tellinud ja kaupleja ei saa tarbijalt nõuda arve tasumist.

Tarbija võib telefoni teel sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul!

 • Telefonimüügi teel sõlmitud lepingust saab tarbija taganeda 14 päeva jooksul. 
 • 14-päevane järelemõtlemisaeg hakkab kulgema päevast, mil tarbija saab ostetava toote enda kätte. 
 • Lepingust taganemiseks ei piisa vaid toodete tagasisaatmisest.
 • Lepingust taganemiseks tuleks edastada kauplejale kirjalikult (nt e-kiri) 14 päeva jooksul selgelt väljendatud sooviavaldus.  
 • Tagastada ei saa suletud pakendis kohaletoimetatud kaupa, mille pakend on avatud ja mida ei ole tervislikel või hügieenilistel põhjustel võimalik tagastada.

Toote tagastamine ja lepingu lõpetamine

 Lepingust taganemisel  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  … peab kaupleja makstud raha tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.  … peab tarbija toote tagasi saatma või üle andma kauplejale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel.   Teatud tüüpi kaupade puhul ei saa taganemisõigust kasutada (nt kiiresti riknevad tooted; kaubad, mida ei saa tagastada hügieenilistel põhjustel). 14-päevane taganemisõigus hakkab kulgema päevast, mil tarbija sai tellitud toote enda kätte. Püsitellimuse vormistamisel lõpeb taganemisõigus 14 päeva jooksul pärast esimese paki kättesaamist.✓ ✓ ✓ ✓Kaupleja peab tõendama, et tarbija on omapoolse kinnituse saatnud. Tarbija peaks käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda teha poes.  Kui tarbija on tellimusega nõustunud, kuid pole pakki lubatud aja jooksul kätte saanud, tuleb sellest kauplejale kirjalikult teada anda.  Kättesaamata või tellimata kauba eest tasuma ei pea, kuid kaupleja või inkassoettevõtte maksenõuetele tuleb kindlasti vastata ja anda olukorrast kirjalikult teada.  

Tarbijal on õigus müüjale esitada pretensioon (kaebus) kaubal ilmnevate puuduste kohta kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest (nt lakkab kaup korralikult töötamast). Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis on tarbijal õigus esitada avaldus asja lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile (www.komisjon.ee)

Tarbijate nõustamistelefon 620 1707 töötab E-N 10.00-15.00

Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet www.ttja.ee

Pilt on genereeritud Adobe Firefly abil.