Esmaabi koolitus Maardu Põhikoolis

Olga Ballod

Majandusjuht

Maardu Põhikoolis toimus oluline sündmus – õpetajad said võimaluse omandada värskeid teadmisi esmaabi kohta. Koolituse läbiviimise eripäraks oli segu kaugõppest ja kohapealsest praktilisest treeningust, mis võimaldas õpetajatel omandada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi.

Traditsiooniliselt on esmaabiõpe keskendunud peamiselt koolitatud esmaabiandjatele, kes suudavad hädaolukorras professionaalselt reageerida. Ent Maardu Põhikooli juhtkond mõistis, et õpetajad seisavad sageli silmitsi erinevate olukordadega, kus esmaabi teadmised võivad osutuda elupäästvaks. Seetõttu otsustati korraldada koolitus, mis annaks õpetajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi andmiseks.

Koolituse käigus rõhutati erinevaid olukordi, milles võib vajalikuks osutuda esmaabi andmine, ning õpetati praktilisi oskusi, näiteks elustamist ja haavade sidumist. Kaugõppe vormis anti õpetajatele võimalus omandada teoreetilisi teadmisi ning praktiline osa, mis toimus kohapeal, võimaldas neil neid teadmisi reaalses olukorras rakendada ja harjutada.

Üheks oluliseks momendiks koolituse korraldamisel oli ka koolitaja valik. Maardu Põhikoolil oli au kutsuda koolitajaks endine kooli vilistlane Andrei Smagin, kes on tõestanud ennast mitte ainult silmapaistva õpilasena, vaid ka pädeva esmaabiandjana. Tema professionaalne ja südamlik lähenemine koolituse läbiviimisele pani aluse õpetajate meisterlikele esmaabi oskustele.

Maardu Põhikooli direktor Veronika Pirk rõhutas, et kooli juhtkond on äärmiselt uhke, et nende koolist on tulnud sellised tublid ja pädevad inimesed, kelle panus koolituse läbiviimisel on hindamatu. See aitas kaasa kogu koolipere turvalisuse ja heaolu tagamisele.

Kokkuvõttes võib öelda, et Maardu Põhikooli esmaabi koolitus oli oluline samm õpetajate ettevalmistamisel erinevateks hädaolukordadeks nii koolis kui ka väljaspool seda. Loodame, et õpetajad saavad oma uusi teadmisi ja oskusi rakendada mitte ainult koolikeskkonnas, vaid ka igapäevaelus, aidates seeläbi luua turvalisemat ja hoolivamat ühiskonda.

Pilt on genereeritud Adobe Firefly abil.