Mai: volinike töölaualt tegelikkuseks

Ailar Lyra, Maardu Linnavolikogu esimees

Maardu Linnavolikogu istungid toimusid 23. aprillil ja 14. mail.

2024. aasta esimene lisaeelarve

Aprillikuisel istungil võeti vastu Maardu linna 2024. aasta I lisaeelarve, mille järgi on selle aasta eelarve põhitegevuse tulud 28 951 846, kulud 28 411 410, investeerimistegevus 2 146 488 ja finantseerimistegevus 1 606 052 eurot.

Haridusvaldkonna uudised

Muudeti haridusvaldkonna tunnustamise korda, mille alusel antakse üldhariduskooli kuld- või hõbemedaliga lõpetanud Maardusse registreeritud õpilasele toetust. Ettepaneku toetuse andmiseks esitab Maardu Linnavalitsusele haridusasutus, õpilane või õpilase seaduslik esindaja. Tähtaeg ettepaneku esitamiseks on alates käesolevast õppeaastast 1. juuli.

Üleminek eestikeelsele õppele Maardu linna üldhariduskoolides toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule, st 2024/2025. õppeaastal õpitakse kõikide koolide 1. ja 4. klassides eesti keeles.

Lähtuvalt  seadusest ja tuginedes Maardu Gümnaasiumi ning Maardu Põhikooli hoolekogude ettepanekutele otsustas volikogu, et  teatud 2., 3. ja 5.–9. klassides võib järgmisel õppeaastal õpetada eesti keele asemel muus keeles. Täpne klasside loetelu on välja toodud volikogu otsuses.  

Lühidalt

Lähenevate Euroopa Parlamendi valguses moodustati Maardu linna kaks jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed.

Tunnistati osaliselt kehtetuks Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneering.