Maardu Linnavalitsus pakub tööd noorsootöötajale

Töösisu:

 • Arendab, koordineerib linna noorte-, spordi- ja kultuuripoliitikat ning teenuste ja programmidega seonduvaid arendustegevusi. Kontrollib valdkonna toetuste eraldamist.
 • Koordineerib valdkonna edendavate MTÜde tegevust  ning linna haldusalas olevate noorsootöö, kultuuri ja spordiasutuste võrgustikku, lähtuvalt linna arengukavast.
 • Kontrollib linnavalitsuse hallatavate kultuuri-, noorsootöö- ja spordiasutuste sisulist tööd, osaleb nende tegevuste analüüsimisel ning planeerimisel.

Nõudmised:

 • Erialane kõrgharidus.
 • Varasem töökogemus noorsootöö valdkonnas. Teadmised, kogemused spordi, kultuuri ja noorsootöö korraldusest.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus, kohaliku omavalitsuse asutuste asjaajamiskorralduse tundmine.
 • Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi ja neid rakendada. Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust + 3 tervisetaastamise päeva aastas palgasäilitamisega.
 • tervisespordikulude hüvitamist
 • stabiilset tööd ja motiveerivat töötasu
 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid
 • sõbralikku ning toetavat meeskonda ja ühisüritusi
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

Kui Sa tunned, et see kõnetas Sind ning soovid anda oma panuse noorsootöö valdkonda, siis ära kahtle ja kandideeri julgelt.

Ootame Sind meie juurde!

Saada oma CV koos kaaskirjaga e-maile: Aurika.Sin@maardu.ee

Pilt on genereeritud Adobe Firefly abil.