Värvilised unistused

Laul „Värvilised unistused” ühendas festivalil osalejaid

Maailmas, kus lapsed avastavad enda jaoks muusikat ja tantsu, on lastefestivalid asendamatu inspiratsiooniallikas. Just seetõttu otsustati jätkata eelmisel aastal loodud traditsiooni korraldada meie linnas loomefestival selle kõige pisematele elanikele. Lasteaia Rukkilill korraldatud helge nimega üritus „Värvilised unistusedtoimus aprilli alguses Maardu Vaba Aja Keskuse seinte vahel.

Paljude laste jaoks on esmakordne laval esinemine unustamatu kogemus, mis kujundab nende enesehinnangut ja eneseväljendust. Üheks selliseks ürituseks oli muusikale ja tantsule pühendatud festival, mis pakkus rõõmu nii ürituse väikestele osalejatele kui ka pealtvaatajatele. Nagu eelmiselgi aastal, osalesid festivalil lapsed Maardu linna lasteaedadest. Sel aastal liitus Maardu nelja lasteaiaga Pääsupesa lasteaed Jõelähtmelt Loo külast, mille eest täname südamest oma külalisi. Festivalil osales üle seitsmekümne lapse vanuses viis-kuus eluaastat.

Üritus andis ainulaadse võimaluse näidata oma laulu- ja tantsuandi ning kogeda eesti kultuuri atmosfääri. Püüdsime luua toetava üksteisemõistmise õhkkonna, kus iga laps saaks tunda end olulise ja väärtuslikuna. Festivalil esitasid laule ja tantse kõigi sellel osalevate lasteaedade lapsed. Iga esitatav laul võimaldas avada laste muusikalist potentsiaali ning tantsunumbrites osalemine aitas kaasa liigutuste koordinatsiooni ja rütmitaju arendamisele, mis on oluline laste tervisele ja arengule.

Festivali võõrustajad Aleksander Šaklein ja Jolika Poppel lõid positiivse meeleolu ja õhkkonna. Nende soe energia ja oskus publikuga suhelda muutsid festivali veelgi meeldejäävamaks.

Festivalil oli oluline roll vabatahtlike meeskonnal – Maardu Gümnaasiumi 11. klassi õpilastel, kes osutasid igakülgset abi ürituse läbiviimisel. Nad kandsid saali iga lasteaia lipu, millele järgnes esinejate rühm – see andis üritusele erilise pidulikkuse. Vabatahtlikud aitasid lastel kõrgele lavale minna ja toetasid neid kõiges. Lisaks tagasid nad programmi sujuva toimimise. Nende vabatahtlik panus oli väga nähtav ja väärtuslik.

Liigutavalt ja üllatavalt maagiliselt kõlas ühislaul „Värvilised unistused“, ühendades kõiki osalejaid laval. Emotsionaalse ja rõõmu täis meloodia kõlades kogunesid väikesed esinejad, ürituse läbiviijad ja isegi vabatahtlikud lavale, et luua unustamatu ja inspireeriv muusikaline esitus. Lõpulaulust sai lõpuakord sellele imetlusväärsele teekonnale läbi laste loovuse ja emotsioonide maailma, mis jättis iga osaleja südamesse unustamatud mälestused ja soovi seda kogemust uuesti korrata.

Loominguline festival „Värvilised unistused“ sai teoks samuti tänu Maardu Linnavalitsuse ja ettevõtte ANVOL OÜ toetusele. Täname panuse eest festivali õnnestumisse!

Lasteaed Rukkilill tänab muusikaõpetajat Valeria Ergardti ja direktori asetäitjat õppealal Heidi Nurmelat festivali ettevalmistamise ja läbiviimise eest!

Avaldame tänu Jelena Jegorovale külalislahkuse eest Maardu Vaba Aja Keskuse seinte vahel ja koostöö eest!

Laste laulu- ja tantsufestivalist kujunes mitte ainult loovuse ja muusika pidu, vaid ka oluline etapp iga osaleja arengus. See võimaldas lastel näidata oma andeid, õppida meeskonnatööd ja kogeda eesti kultuuri hõngu. Loodame, et sellised üritused inspireerivad ja rõõmustavad ka edaspidi väikeseid esinejaid ja nende õpetajaid.

Olga Naydenova

Lasteaia Rukkilill direktor