Üle-Eestilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2024” tulemustest

Artur Mišustin ja pedagoog Jekaterina Semenova

Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatav konkurss „Parim noor instrumentalist 2024” toimub lastemuusikakoolide õpilastele iga kahe aasta tagant. Konkursi esimene piirkonnavoor korraldatakse Eesti eri paigus: Loode- ja Lõuna-Eestis, Tallinnas, Tartus ja Virumaal. Seejärel järgneb finaal, mida nimetatakse vabariiklikuks vooruks, milles osalevad lapsed vabariigi eri piirkondade muusikakoolidest. Kuid mõnel erialal toimub konkurss ka ühes voorus – vabariikliku vooruna, kus riigi kõikide muusikakoolide ja piirkondade lapsed võistlevad omavahel ilma valikvooruta. Õpilaste jagamine vanuserühmadesse toimub vanuse, mitte klassi alusel.

Sel aastal astusid Maardu Kunstide Kooli lapsed võistlustulle järgmistel erialadel: löökpillid, kitarr, viiul ja akordion.

Eriala: kitarr. Kitarri eriala piirkondlik tuur toimus Saue Muusikakoolis. Meie koolist osales selles kolm õpilast: teise klassi õpilased Anna Semenova (0 vanuserühm) ja Ervin Kozlov (0 vanuserühm), viienda klassi õpilane Emilia Filjok (II vanuserühm). Konkursiks valmistas lapsi ette õpetaja Jelena Ossipova.

Anna Semenova saavutas väärika 2. koha!

Ervin Kozlov ja Emilia Filjok tunnistati diplomi väärilisteks!

Õnnitleme kitarriosakonna õpilasi ja täname õpetaja Jelena Ossipovat tohutu töö eest meie õpilaste konkursiks ettevalmistamisel! 

Eriala: löökpillid. Löökpillide eriala õpilastele toimus konkurss tänavu ühes vabariiklikus voorus. Konkurss toimus Viimsi Kultuuri- ja Hariduskeskuses Artium. Meie koolist osales kolm õpilast: I klassi õpilane German Zotovitš (I vanuserühm, õpetaja Aleksandra Kremenetski), III klassi õpilased Andre Nigul (II vanuserühm, õpetaja Reno Kokman) ja Andrei Dudakov (III vanuserühm, õpetaja Aleksandra Kremenetski).

Andrei Dudakov tunnistati diplomi vääriliseks!

Õnnitleme löökpillide osakonna õpilasi eduka esinemise eest ning täname õpetajaid Aleksandra Kremenetskit ja Reno Kokmani nende loomingulise töö eest ja laste väsimatu ettevalmistamise eest konkursiks, samuti kontsertmeistrit Jekaterina Deržavinat konkursil saatjana osalemise eest.

Eriala: viiul. 6. märtsil toimus Viimsi Kultuuri- ja Hariduskeskuses Artium viiulit õppivate laste konkursi piirkonnavoor. Meie kooli esindas kolmanda klassi õpilane Anna Kremenetski (II vanuserühm). Seejärel järgnes vabariiklik voor, mis toimus 24. märtsil Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA).

Piirkonnavoorus Anna Kremenetski saavutas väärika 2. koha, vabariiklikul voorul ta oli tunnistatud diplomi vääriliseks!

Õnnitleme Annat eduka esinemise puhul ning täname ka õpetaja Jekaterina Kadotšnikovat tulemusliku töö eest oma õpilase konkursiks ettevalmistamisel. Täname kontsertmeistrit Larissa Lotuhhovat!

Eriala: akordion. 19. veebruaril toimus piirkondliku konkursi valikvoor akordioni erialal. Meie kooli esindas kolm võistlejat: esimese klassi õpilane Diana Pronina (0 vanuserühm), teise klassi õpilased Artur Mišustin (I vanuserühm) ja Georgi Tatarintsev (III vanuserühm).

Artur Mišustin saavutas väärika 3. koha!

Diana Pronina ja Georgi Tatarintsev tunnistati diplomi vääriliseks!

Kuid juba 16. märtsil esindas Artur Mišustin kooli lõppvoorus ehk vabariiklikus voorus ning vabariigi kõigi muusikakoolide esimese vanuserühma akordionistide seas saavutas Artur 2. koha! Sel aastal on see meie kooli parim tulemus konkursil!

Õnnitleme akordioniosakonna õpilasi eduka esinemise puhul ning erilised õnnitlused Arturile meie kooli suurepärase esindamise eest konkursil. Täname õpetaja Jekaterina Semenovat tohutu töö ja laste konkursiks ettevalmistamise eest!

Anna Kremenetski ja pedagoog Jekaterina Kadotšnikova

Ervin Kozlov ja Anna Semenova