Päästeamet koostas juhendi elektrigeneraatorite ohutuks paigaldamiseks ja kasutamiseks

Päästeameti eksperdid koostasid juhendi, mis on abiks elektrigeneraatori paigaldamisel ja nende kasutamisel. Juhendist leiab peamised ohutusnõuded nii hoonesse paigaldatavate ehk statsionaarsete generaatorite kui ka kodumajapidamises kasutatavate generaatorite kohta.

Elektrigeneraator tagab elektrikatkestuse ajal oluliste elektriseadmete töötamist. Selleks, et generaatorist kriitilisel hetkel hoopis õnnetus ei sünniks, peab selle paigaldamisel ja kasutamisel silmas pidama ohutusreegleid. Kõige olulisem on läbi vaadata tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis.

Enne seadme ostu tuleb läbi mõelda, kuhu soovitakse generaatorit paigaldada ning kui võimsat generaatorit on vaja. Siseruumidesse mõeldud generaatorid ei talu muutlikke ilmastikutingimusi ja niiskust ning ei sobi seetõttu õue. Samuti tuleb paigaldamisel silmas pidada, et generaatori heitgaasid ei liiguks õhuvooluga õuest siseruumidesse.

Siseruumidesse generaatori paigaldamisel tuleb jälgida, et seade oleks piisavalt kaugel seintest, teistest seadmetest ja kütusemahutist ning paigaldatud omaette tuletõkkesektsiooni. Samuti peavad siseruumidesse paigaldatud generaatori heitgaasid ruumist välja juhtima heitgaasitorustikuga. Generaatori töö käigus tekib vingugaas, nagu ka teiste sisepõlemismootorite puhul. Seetõttu on väga oluline tagada, et vingugaas ei satuks ega koguneks siseruumidesse. Kuna vingugaas on lõhnatu ja värvitu, tasub täiendava kindluse mõttes paigaldada tuppa ka vingugaasiandur.

Elektriühendused generaatori ja hoone elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik. Tuleb hoolitseda ka selle eest, et kõik generaatori kasutajad teaksid, kuidas ohutult generaatorit kasutada ja oleksid kursis, kelle poole küsimuste või tehniliste riketega pöörduda.

Ohutusjuhendi leiab siit https://www.rescue.ee/et/juhend/generaatorite-ohutus