Muuga lasteaias toimus esimene Muuga ümarlaud

Muuga Lasteaia hubases saalis toimus 13. aprillil esimene Muuga ümarlaud, mis tõi kokku linna esindajad ja Muuga kogukonna, et arutada koos muugakatele aktuaalseid küsimusi.

Muuga ümarlaud on nõuandev koostöökogu, mis hakkab koosnema linnavalitsuse ja Muuga kogukonna esindajatest, kohtub regulaarselt (sh ka vajaduspõhiselt), vajadusel kaasab asjatundjaid ja eksperte. Ümarlaud on senise koostöö ja koosloome protsessi järgmine samm ning selle keskmes on Muuga inimesesõbraliku elukeskkonna loomise eesmärk. Arutasime ümarlauas ideid ja lahendamist vajavaid küsimusi kolmel teemal – kättesaadavad avalikud teenused, roheline Muuga ja avalik ruum.

Mõtteid ja ideid on tõepoolest väga palju ning neid kõiki jagub päris mitmeteks kohtumiseks. Mais alustab linnavalitsus ametnike vastuvõttudega Muuga Lasteaias, mille täpse ajakava anname teada lähiajal. Linn jagas muugakatega ka oma mõtteid kogukonnakeskuse loomise teemal – see võiks asuda Lennula platsil ning kujutada endast moodulmaja, mida saab vajadusel laiendada ja kujundada Muuga kogukonna vajadustele vastavaks.

Arutamist leidis ka vahva kogukonna idee rajada Viljapuu puiesteele kogukonnapeenar, mille loomisesse ja hooldusesse saab panustada soovi korral iga muugakas. Peenra rajamise tööd algavad juba 6. mail toimuvatel talgutel. Sel aastal jagunevad Muugal talguliste tegevused kaheks – koristustalgud ja lillepeenra rajamise talgud.

Leppisime kokku, et 26. aprillil kl 18:00 toimub Muuga Lasteaias jäätmeteemaline infotund (biojäätmete kogumine, kompostimise ABC jt) ning 11. mail kl 16:30 toimub teine ümarlaud teemal Muuga noorsootöö ja kultuurikorralduse teemal. Juunikuusse on planeeritud kolmas ümarlaud eakate hoolekande teemal.

Linna jaoks on oluline pidada dialoog oma kogukondadega, et mõista inimeste vajadusi, kuulata nende muresid ja ideid ning otsida koos efektiivsemaid lahendusi. Kogukonna jaoks on oluline olla kaasatud, sest see võimaldab inimestel tunda end kohaliku elu osana osana, kaasa rääkida otsuste tegemisel ja panustada ühisesse edusse.

Loodame tulevastele sisukatele ja innustavatele aruteludele!