Tule õppima edumeelsesse ja väljakutseid pakkuvasse Maardu Gümnaasiumisse!

Maardu Gümnaasiumis õpib üle 1000 õpilase. Koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse iga õpilase arengut. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure.

Maardu Gümnaasium avab 2024. a neli kümnendat klassi.

  • 100% eestikeelne õpe ja reaalsuund.
  • Vähemalt 60% eestikeelne õpe ja reaalsuund.
  • Vähemalt 60% eestikeelne õpe ja humanitaarsuund.
  • 100% eestikeelne õpe ja humanitaarsuund.
  • Viiendat aastat avame eestikeelset gümnaasiumiklassi.
  • Kool arvestab valikkursustena ka Eesti ülikoolides läbitud kursusi.
  • Ühe kursuse maht on 35 tundi.
  • Maardu Gümnaasiumi valikainete mitmekesisus on suur. Mõni valikkursus toimub väljaspool kooli.

Avaldusi saab esitada kooli kodulehe kaudu elektroonses keskkonnas https://bit.ly/3TQrHMB või kohapeal kooli kantseleis tööpäeviti kell 9.00–15.00.

10. klassi astujad kutsutakse vestlusele või videovestlusele alates 1. augustist 2024.

Põhikooli lõputunnistuse originaal, tervisekaart tuua kooli kantseleisse (Ringi 64, Maardu) 17.–28.6.2024. Kaasa võtta õpilase isikut tõendav dokument ja vanema isikut tõendav dokument.

Digitaalne õpilaspileti foto saata hiljemalt 28.06.2024 kooli sekretärile sekretar@mgm.ee.

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil info@mgm.ee või helistage telefonil +372 606 0846 (sekretär).

Koolielu kohta leiate täpsemat informatsiooni kodulehelt aadressil www.mgm.ee.

Ootame Sind õppima Maardu Gümnaasiumisse!