Maardu Linnavolikogu otsusega saab 2026. aastal Kallavere Keskkoolist põhikool

Maardu Linnavolikogu istungil, mis toimus 26 märtsil, otsustati lõpetada gümnaasiumihariduse andmine Kallavere Keskkoolis. Kooli tegevus korraldatakse ümber järkjärguliselt aastatel 2024–2026. Sellega antakse praegustele gümnaasiumiklasside õpilastele võimalus oma koolis õpingud lõpetada. Sel õppeaastal õpib Kallavere Keskkooli gümnaasiumiklassides 32 õpilast.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul toetub Maardu volikogu otsus Haridus- ja Teadusministeeriumi võetud eesmärgile korrastada üle-eestiliselt koolivõrk ja lõpetada gümnaasiumiastmel hariduse andmine väikese õpilaste arvuga koolides. „Tõepoolest on väikeses gümnaasiumis keeruline tagada õpilastele keskkond, mis oleks kaasaegne ja mitmekülgne ning pakuks võimalusi iseseisva ja sotsiaalselt pädeva isiksuse kujundamiseks. Samuti on väga raske rääkida riiklikus õppekavas sätestatud tingimuste täitmisest ning õppepädevuste arendamisest,“ sõnas Arhipov.

„Rahvastikuprognoos näitab ka seda, et kahe gümnaasiumi pidamine Maardu linnas ei ole mõistlik, kuna Maardusse registreerinud laste arv on piisav ainult ühe gümnaasiumi jaoks. Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme sulgemise otsus ei tulnud kergelt ning selle eesmärk on põhihariduse omandamise võimaluste ja õppekvaliteedi parandamine. Gümnaasiumiastme sulgemise järel vabanevaid vahendeid saab suunata õpilaste arengusse, kvalifitseeritud õpetajate leidmisse ja hoidmisse, õppekeskkonna kaasajastamisse ning kvaliteetse põhihariduse andmise tagamisse,“ lisas linnapea.

Kooli tegevus korraldatakse ümber järkjärguliselt aastatel 2024–2026 järgmiselt:

• alates 1 septembrist 2024 a ei avata ning ei toimu õpilaste vastuvõttu Kallavere Keskkooli 10 klassi;

• alates 1 septembrist 2025 a ei avata ning ei toimu õpilaste vastuvõttu Kallavere Keskkooli 10 ja 11 klassi;

• alates 1 septembrist 2026 a on Kallavere Keskkooli tegutsemise vorm põhikool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes.

Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme klassides õpib 2023/2024. õppeaastal 32 õpilast (20 õpilast 10 klassis, kaheksa õpilast 11 klassis ning neli õpilast 12 klassis), kellest Maardusse on registreeritud ainult kuus õpilast. Õpingud toimuvad e-õppe formaadis. Samalaadne õppevorm on olemas ka Maardu Gümnaasiumis, kus e-õppes õpib 76 õpilast. Seega kõikidel soovijatel jääb võimalus jätkata e-õpet või õppida statsionaarses õppes eesti keeles Maardu Gümnaasiumis. Kallavere Keskkooli õpilastele, kes soovivad peale üheksanda klassi lõpetamist jätkata gümnaasiumiastmes, tagatakse õppimisvõimalus Maardu Gümnaasiumis.

Gümnaasiumiastme sulgemine Kallavere Keskkoolis võimaldab optimeerida haridusressursse, tõsta hariduse kvaliteeti ja luua koolis tõhusam õpikeskkond, kaasata kvalifitseeritud õpetajaid ning veelgi tõhusamalt edendada iga õpilase isikuse ja sotsiaalset arengut.

Sealjuures suudab kool säilitada oma identiteedi ja kirjutada uue eduloo, milles on ruumi loovusele, uuendusmeelsusele ja inspireerivatele haridustavadele. Kogenud õpetajate ja teadmishimuliste õpilaste meeskond saab säilitada linna toel kõik traditsioonid ja väärtused, mis on kooli eriliseks teinud. Kallavere Keskkooli põhikooliks olemine ei vähenda selle rolli eestikeelsuse ja -meelsuse kandjana. Jätkuvalt saab kool olla Maardu linna mitmekultuurilises keskkonnas eestikeelne haridus- ja kogukonnakeskus.