Maardu Linnavalitsus pälvis tänukirja silmapaistva töö eest sotsiaalvaldkonnas

Tänukirja üleandmine Maardu Linnavalitsusele, keda esindab Maardu linna abilinnapea Aurika Sin-Kerra

19. märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva, mille eesmärk on tunnustada ja tänada kõiki sotsiaaltöötajaid, kes suure pühendumise ja empaatiatundega teevad väga olulist ja rasket tööd. Iga päev ulatavad nad abikäe neile, kes seisavad silmitsi raskustega või on sattunud keerulisse elusituatsiooni. Selle nõudliku elukutse esindajad oskavad kuulata, püüavad leida õigeid sõnu ja aidata abivajajatel lahendada mitmeid keerulisi probleeme.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutab igal aastal välja konkursi parimate sotsiaaltöötajate tunnustamiseks. Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile nii sotsiaaltöötajaid ja teisi sotsiaalvaldkonnas tegutsejaid kui ka kohalikke omavalitsusi või asutusi, kes oma sihipärase tegevusega muudavad inimeste ja ühiskonna elu paremaks.

Sotsiaaltöö päeval võtsid Maardu Linnavalitsuse esindajad osa Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni konkursi autasustamistseremooniast. Konkursi raames esitati Maardu Linnavalitsus silmapaistva töö eest sotsiaalvaldkonnas tiitlile „Aasta omavalitsus”. Kuigi seekord läks tiitel Harku vallale, oleme oma sotsiaaltöötajatele väga tänulikud ja nende üle uhked, ning tunnustame nende suurt panust ja professionaalsust ühise eesmärgi nimel. Tänu nende pühendumusele, kaastundele ja tugevale meeskonnatööle jätkame kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamist Maardu linnas ning panustame oma kogukonna heaollu ja arengusse.

Õnnitleme südamest kõiki meie sotsiaaltöötajaid juba möödunud erialase tähtpäeva puhul! Suur tänu teie lahkuse ja vastutulelikkuse eest!