Juriidiline abi

Дизайн без названия - 1

Tööinspektsioon

Töötaja küsib: Keda peetakse öötöötajaks? Kui pikk võib olla öötöötaja tööpäev ja kas tal peaks olema kõrgem töötasu?

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Öötöötaja on töötaja, kes tavaliselt töötab ööajal vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast. Tegemist on töötajaga, kes regulaarselt oma tavalise töö käigus töötab öösel. Näiteks kui töötaja töötab viis tööpäeva 40 tundi nädalas ja vähemalt 15 tundi on ööajal (töö ajavahemikus kell 22.00 kuni 06.00), siis on ta öötöötaja.

Öötöötaja on ka töötaja, kes regulaarselt öisel ajal tööd ei tee, aga peab teatud perioodidel aastas öösel töötama. Teisisõnu töötaja, kes töötab tõenäoliselt ööajal teatava osa oma iga-aastasest tööajast. Selle, mis ajast hakatakse aastast perioodi lugema, paneb paika tööandja lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest.

Kui töötaja (sh öötöötaja) tööaeg langeb ööajale, peab tööandja maksma töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu juba sisaldab tasu ka ööajal töötamise eest. Kui tööandja ja töötaja sõlmivad kokkuleppe, et töötasu sisaldab ööajal töötamise eest saadud tasu, tuleb tööandjal jälgida, et öisel ajal tööd tegev töötaja saaks ka kõrgemat töötasu, võrreldes ainult päeval töötava töötajaga.

Öötöötaja ei või töötada keskmiselt rohkem kui kaheksa tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul seitsmepäevase arvestusperioodi kohta. Tema keskmise tööaja arvutamisel seitsmepäevasest arvestusperioodist tuleb välja arvata 24-tunnine periood (7 päeva – 1 päev = 6 päeva). Seega saab öötöötaja töötada seitsmepäevase arvestusperioodi jooksul maksimaalselt 48 tundi (keskmiselt kaheksa tundi päevas kuue päeva jooksul). Tegemist on absoluutpiiranguga ja töötundide arv 24 tunni kohta ei tohi mingil juhul ületada kaheksat tundi.

Öine töötamine häirib keha bioloogilist kella, uni lüheneb ja tekkida võivad meeleolukõikumised. Lisaks on uuringud leidnud, et öösel töötamine võib põhjustada vähki. Näiteks pikki aastaid öövahetustes töötanud naistel on suurem risk haigestuda rinnavähki kui nende päeviti töötavatel sookaaslastel. Seega on öötöötajal oluline jälgida oma tervist ning töö- ja puhkeaega.