Aprill: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu märtsikuu istung toimus 26. kuupäeval.

Haridusvaldkonna uudised

Maardu lasteaedades kehtiv vanemate poolt kaetava osalustasu määra suurus on seotud nii lapse kui vanema rahvastikuregistrijärgse elukoha ning Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga. Arvestust peetakse 1. jaanuari seisuga. Aastaks 2024 on töötasu alamääraks kehtestatud 820 eurot.

1. märtsist kehtivad osalustasu määrad on alljärgnevad:

  1. 5,5% (s.o käesoleval aastal 45,10 eurot), kui mõlemad vanemad on Maardu elanikud.
  2. 10% (s.o 82 eurot), kui üks vanem on Maardu elanik.
  3. 15% (s.o 123 eurot), kui kumbki vanem ei ole Maardu elanik.

Otsustati esitada Vabariigi Valitsusele taotlus loa saamiseks Lasteaias Rukkilill ja Lasteaias Rõõm 2024/2025. õppeaastal 50% muus keeles toimuvaks õppe- ja kasvatustegevuseks.

Muudeti Kallavere Keskkooli tegutsemisvormi selliselt, et alates 1. septembrist 2026. a toimub õpe põhikooli I-III kooliastmes. Kõigile praegustele gümnaasiumiõpilastele tagatakse võimalus kool selle perioodi jooksul lõpetada.

Lühidalt

Muudeti Maardu Linnavolikogu 31.05.2011 otsust nr 136 „Vana-Narva mnt 1B, Kopli A-96 ning Vana-Narva mnt 1/5 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ ning esimese lugemise läbis  Maardu linna 2024. aasta I lisaeelarve.