Projekteerimistingimuste info

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine või vastuvõtuaegadel (E 15.30-17.00, N 9.00-13.00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Ploomipuu pst 93 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ploomipuu pst 93 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Sookase tn 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Sookase tn 2 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Tähtpea tee 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tähtpea tee 18 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Viljapuu pst 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viljapuu pst 2 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Raudürdi tee 42 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Raudürdi tee 42 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Päevakivi tn 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Päevakivi tn 12 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Kukeharja tee 28 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kukeharja tee 28 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Ploomipuu pst 116 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ploomipuu pst 116 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Viljapuu pst L2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viljapuu pst L2 kinnistule madalseiklusraja ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik rajada madalseiklusraja.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 08.04.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.