Palju õnne sünnipäevaks, kallis Eesti!

Riigilipu heiskamine

24. veebruari varahommikul toimus Maardu linnas Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud pidulik üritus. Kell 7.32 kerkisid meie linna eri paikades asuvatele lipumastidele Eesti hümni saatel sinimustvalged trikoloorid. Maardu Vaba Aja Keskuse ees ja Muuga Lasteaia territooriumil läbi viidud pidulik tseremoonia tõi sel tähtsal hommikul kokku kümneid linnaelanike, kes tulid oma riiki sünnipäeva puhul õnnitlema.

Pidulikul tseremoonial õnnitles Maardu linnapea Vladimir Arhipov kohalviibijaid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Oma kõnes kutsus ta üles hoolitsema meie riigi heaolu eest ja mitte unustama nende inimeste kangelaslikkust, kes seisid selle loomise juures. „Täna saab Eesti Vabariik 106-aastaseks. Sel päeval meenutame eelkõige oma esivanemaid, kelle kangelastegu andis meile võimaluse elada ja töötada vabal Eestimaal. Me kõik teame, mis hinnaga vabadus saavutati ja kui kaua Eesti rahvas seda ootas,“ ütles linnapea oma kõnes. „Hoolimata kõikidest kaasaja raskustest, peame esivanemate kombel Eesti lippu kõrgel hoidma, kaitsma ja toetama meie Eestit, panustama haridusse, sotsiaalsfääri ja riigi majandusse. Elagu vaba Eesti!”

Pidulikul üritusel Kaitseliitu esindanud seersant Mehis Palotu märkis Eesti Vabariigi aastapäeva erilist tähtsust nii ühiskonna kui Eesti tulevaste põlvkondade jaoks: „Tähistame sel päeval Eesti rahva julgust, vastupidavust ja püüdlusi. Möödunud aastatele tagasi vaadates näeme, kuidas riik on tänu meie pingutustele kasvanud ja arenenud. Oleme kogenud rõõmu ja kurbust ning alati suutnud iseseisvuse nimel vastu pidada. Meie ühine eesmärk on hoida ja tugevdada oma riiki nii, et see jääks vabaks, õiglaseks ja turvaliseks ka tulevastele põlvedele.“

Riigilipu heiskamise tseremooniat Muuga piirkonnas juhtisid Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra ja Maardu abilinnapea Aleksander Frosch. Traditsioonikohaselt luges luteri kiriku diakon Herki Talen lühikese palve ja ütles õnnistussõnu neile, kes sel pidupäevahommikul Muuga Lasteaia territooriumile olid kogunenud.

Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra mõtiskles pidupäevakõnes Eesti olemuse üle. Lisaks vapustavale loodusele tõstis ta esile Eestimaa eri nurkade inimeste panust keele ja kultuuri edasikandjatena. Samuti rõhutas ta eelnevate põlvkondade rolli Eesti riigi loomisel ja arendamisel. „Eesti on mälestus neile, kes on andnud Eesti eest oma elu. Eesti on tänaste inimeste tänutunne ja kummardus riigi rajajatele ja hoidjatele,“ sõnas volikogu esimees.

Päev varem, 23. veebruari õhtul toimus Maardu Vaba Aja Keskuses Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud kontsert, mis kinkis publikule imelise elamuse. Kontserdi pidulik kava koosnes Maardu Linna Koori solistide ja Tallinna puhkpilliansambli esinemisest. Kontsert algas Maardu linna juhtide õnnitlussõnadega.

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Maardu linnas jäi meelde oma pidulikkusega. Kahel päeval toimunud üritused, mis olid ette valmistatud suure hoole, südamlikkuse ja tähelepanuga, kajasid vastu kõikide südames.

Palju õnne sünnipäevaks, kallis Eesti!

Maardu Linnavolikogu esimehe Ailar Lyra esinemine