Missiooniga töö – tule tugiisikuks 6-aastasele lapsele

Maardu Linnavalitsus otsib tugiisikut 6-aastasele lapsele.

Tugiisiku töökohustuste hulka kuulub lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keeruliste olukordadega toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Lapsega töötav tugiisik:

  • õpetab last enda eest hoolitsema,
  • julgustab igapäevaelus toime tulema,
  • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele,
  • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele,
  • abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel,
  • loob turvalise keskkonna,
  • aitab luua tingimusi võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Tugiisikuteenuse osutamise koht on Tallinn (Haabersti linnaosa). 

Lisainfo saamiseks palume võtta ühendust sotsiaalabi osakonna juhataja Olga Jevdokimovaga, telefon +372 6060 720 ja e-post olga.jevdokimova@maardu.ee