Maardu linn hüvitab laste suvelaagrite tuusikud vähekindlustatud peredele, üksikvanematele ja lasterikastele peredele

Laste suvelaagrite tuusikute maksumus hüvitatakse 2024. aastal osaliselt või täielikult järgmistele isikutele või peredele:
  1) vähekindlustatud peredele;
  2) üksikvanematele ja lasterikastele peredele (3 ja enam alaealist last), kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 575 euro. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 65% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Isiku ja perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi.

NB! Suvelaagri tuusiku maksumus hüvitatakse taotlejale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) enne 01.01.2024.

Toetuse saamiseks peab esitama sotsiaalabi osakonda digiallkirjastatud avaldus lingil https://bit.ly/3oh4BNS e-postile sao@maardu.ee kuni 31. august 2024 (märkida „suvelaagri tuusik“).

Avaldust saab esitada samuti linnavalitsuses kohapeal sotsiaalabi osakonna lastekaitse spetsialistile.

NB! Ühele lapsele hüvitatakse mitte rohkem kui üks suvelaagri tuusik.