Maardu Gümnaasiumi õpilaste osavõtt EPAS tegevustest

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kohtus Tallinna ja selle ümbruses asuvate koolide noortega

Maardu Gümnaasiumi õpilased osalevad EPAS koolide võrgustikus. Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS sai alguse 2016. aastal ning selle eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtuseid, mida tehakse läbi EPAS ürituste ja seminaride korraldamise.

EPAS koolide vahel korraldati konkurss, et osaleda Strasbourgis toimuval “EPAS Sahharov Seminari” ja 2023. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna kätteandmisel, mis anti eelmisel aastal Jina Mahsa Aminile ja Iraani naistele, kes tulid tänavatele Iraani režiimivastase loosungiga „Naine! Elu! Vabadus!”. Seekord anti nendele üritustele osalemise pääs koos lennupiletite ja hotellis ööbimisega Maardu Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi noortele.

Sahharovi auhinnatseremoonial osalemine andis ainulaadse võimaluse õppida tundma inimõigusi, mõttevabadust ja nende väärtuste eest võitlevate üksikisikute ja rühmade võitlusi.

Me korraldasime Maardu Gümnaasiumis gümnasistide vahel arutelusid seoses Sahharovi auhinnatseremooniaga. Meie gümnasistid osalesid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundide raames Sahahrovile pühendatud tundides, kus tehti Andrei Sahharovi ja Sahharovi laureaatide kohta esitlusi ja plakateid. Plakatitest tehti veel eraldi ka näitus.

Arutelud sellistel teemadel on tähtsad ja arendavad ning avardavad nii meie kooli õpilaste kui ka koolikogukonna silmaringi. Sahharovi laureaatide lood inspireerivad nii õpilasi kui ka õpetajaid. Sahharovi laureaatide lugude lugemine ja nende üle arutlemine inspireerib õpilasi ning edendab kodanikuaktiivsust ja kodaniku kohusetunnet. Õpilased mõistavad inimõiguste eest seismise tähtsust ja õpivad tundma ühiskondlikke probleeme, mis võivad viia mõttevabaduse keelustamiseni. Sellega me tahame näidata, et on võimalik teisiti mõelda keskkonas, kus seda teha on raske. Kui kellegi vastu ollakse ülekohtune, siis peabki ülekohtu vastu välja astuma.

Järgmine EPAS üritus toimus 12. veebruaril, kus Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kohtus Tallinna ja Tallinna ümbruse koolide noortega ja sealhulgas ka Maardu Gümnaasiumi noortega. Meie koolist läks TLÜsse Roberta Metsolaga kohtuma 33 õpilast ja 2 õpetajat. Arutelu eesmärk oli kutsuda noori üles kasutama oma häält Euroopat puudutavates teemades kaasarääkimiseks, sest juba 9. juunil 2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Nii valimiste tulemus kui ka Euroopa Liidu tuleviku kujundamine on kõikide EL kodanike kätes. Kindla valiku tegemiseks valimistel on aga vajalik teada, milleks on valimised olulised ning kuidas sellel tehtav valik meie tulevikku kujundab. Selle valiku hõlbustamiseks toimuski kohtumine Roberta Metsolaga. Toimunud arutelu käigus said noored esitada oma küsimusi kõigil Euroopa Liiduga seonduvatel teemadel. Meie õpilased kommenteerisid pärast üritust, et oli tore kogemus näha, kuidas Euroopa Liidu poliitika toimib ja on huvitav ning hariv kohtuda EL poliitika tegijatega silmast silma.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht