LASE RONG LÄBI!  Meelespea jalakäijatele ja autojuhtidele

Viimaste aastate õnnetusjuhtumite statistika näitab, et kuigi raudteeohutusest räägitakse palju, tuleb inimestele üha uuesti südamele panna, et nad oleksid arvestatavad nii iseenda kui teiste tervise suhtes. Käes on pime ja libe aeg ning seetõttu tuletame jalakäiatele ja autojuhtidele meelde, et raudteeületuskohtades tuleb olla eriti ettevaatlik, et kõik turvaliselt koju jõuaksid.

Maardu linna territooriumil on viis raudteeülekäigu ja -ülesõidukohta ning me peame kõik ühiselt tagama nende ohutu kasutamise. Alles eelmise aasta lõpus Forforiidi tn raudteeülesõidul rongile ette sõitnud liinibuss pääses napilt traagilisest õnnetusest.

Absoluutne ettevaatus on raudteeülesõitudel hädavajalik ja seda sõltumata rongide liiklustihedusest. Isegi kui tundub, et rongid on haruldased, võib nende saabumine olla ootamatu ja kiire.

Soovitused jalakäijatele ja jalgratturitele

  • Ületa raudteed selleks ettenähtud kohas.
  • Ole raudtee ületamisel tähelepanelik, tõsta pilk nutiseadmelt ja eemalda kõrvast klapid.
  • Kui kuuled või näed rongi lähenemas, siis anna sellele teed.
  • Lisaks foori jälgimisele veendu ka ise, et rongi ei tule.
  • Ära ületa raudteed rattaga sõites, vaid võta ratas käekõrvale.

Soovitused sõidukijuhtidele

  • Vähenda raudteeülesõidule lähenedes kiirust ja ole valmis peatuma. Pea meeles, et vihma, lörtsi ja libedaga on auto pidurdusteekond oluliselt pikem kui kuival asfaldil, ka nähtavus võib olla kehvem, mis omakorda nõuab autojuhilt täiendavat tähelepanelikkust.
  • Suhtu valgusfoori austusega ning ära eira märguandeid.
  • Ära ületa raudteed punase fooritule ajal, isegi kui ülesõidul ei ole tõkkepuud ees.
  • Tõkkepuuta ja foorita ülesõidul vaata mõlemale poole ja veendu, et rongi ei ole tulemas.

Hoidke alati silmad lahti ning tehke ohutus oma prioriteediks. Mõelge alati oma ja teiste liiklejate ohutusele ning järgige ettevaatusabinõusid raudteeülesõitude ületamisel.

Ohutu liiklemine raudteeülekäigukohtadel on ühine vastutus, mida peaksime kõik jagama. Hoidkem end ja teisi, järgides hoolikalt liiklusreegleid ja olles tähelepanelikud raudteeülesõitudel ja -ülekäigukohtadel.