Maardu linna omavalitsuse staatuse 31. aastapäev

Head Maardu elanikud!

Üks väga oluline kalendrikuupäev on meie linna ja iga selle elaniku jaoks erilise tähtsusega. See on seotud 7. novembri 1991. aasta sündmusega, mil Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel kirjutas alla määrusele Maardule iseseisva omavalitsuse staatuse andmise kohta. Sellest päevast alates on maardulased omanud õigust iseseisvalt linna jaoks olulisi otsuseid langetada.

7. novembril tähistab Maardu linn selle tähtsa dokumendi allkirjastamise 31. aastapäeva, dokumendi, mis on avaldanud mõju sellele, millisena me linna täna näeme. Saanud iseseisva omavalitsuse staatuse, sai meie Maardu oma arenguks õiguslikud ja majanduslikud võimalused. Linn on oluliselt kasvanud ja ümber kujunenud, muutunud investoritele ja uutele elanikele atraktiivseks.

Positiivsed muutused on märgatavad kõiges Maarduga seonduvas. Keskendudes oma elanike soovidele ja vajadustele, ehitatakse Maardusse mängu- ja spordiväljakuid, rekonstrueeritakse koole ja lasteaedu, uuendatakse tänavavalgustust, vahetatakse ühistranspordipeatuste paviljone, rekonstrueeritakse tänavaid, rajatakse jalg- ja jalgrattateid, ehitatakse elamuid ja kaubanduskeskusi ning rajatakse pargialasid, peetakse mastaapseid festivale ning luuakse kõik tingimused nii lastele, noortele kui ka vanemale põlvkonnale.

Igaühe jõukohane panus kajastub tänases Maardus – heas korras ja hoolitsetud linnas, kus hinnatakse ja hoitakse kultuuritraditsioone, kus saab hea hariduse suurepäraste õpetajatega koolides, kus kasvab noorte perede arv ja ehitatakse koolieelseid lasteasutusi, kus on palju andekaid noori, kes ei ole linna tuleviku suhtes ükskõiksed.

Usun siiralt, et Maardu on koduks meist igaühele, ja mida rohkem me oma kodu eest hoolitseme, seda parem ja mugavam on seal elada. Täitevvõimu ja linnaelanike ühises töös on läbitud linna kujunemise keerulised etapid ning on kogunenud tohutu kogemus. Viimaste aastate jooksul on Maardu arendamisel ja täiustamisel tehtud palju olulisi otsuseid, mis mitte ainult ei ole ümber kujundanud meie linna, vaid on parandanud oluliselt ka selle majandus-, sotsiaal- ja kultuurisfääri.

Rääkides mitme põlvkonna maardulaste ühistööst, tahaksin suure lugupidamisega nimetada nende nimesid, kes seisid linna tekke juures, pannes selle arengule tugeva aluse. Aleksander Vikulov, Tatjana Žuravljova, Viktor Kisseljov, Nikolai Zelentsov, Leo Repponen, Tiit Beeren, Toivo Veller ja meie hulgast lahkunud Hans Vinkman, Enn Kuub ja Georgi Bõstrov – nende inimeste nimed on igaveseks kirjutatud meie linna ajalukku.

Tähtsa tähtpäeva eel avaldan siirast tänu Maardu linna aukodanikele ja teenetemärgi laureaatidele, kes on paljude aastate jooksul mitte sõnades, vaid tegudes näidanud üles oma pühendumust ja armastust linna vastu, töötades Maardu ja selle elanike hüvanguks.

Tänan meie õpetajaid olulise panuse eest tulevase põlvkonna kasvatamisse ja harimisse.

Aitäh politseinikele ja päästjatele, kes seisavad päevast päeva meie linna turvalisuse ja avaliku korra kaitsel.

Samuti avaldan tänu tervishoiutöötajatele, kes hoolitsevad meie tervise eest ja päästavad elusid. Meie riiki haaranud pandeemia rasketel aastatel olete üles näidanud ennastsalgavust, saades meie aja tõelisteks kangelasteks.

Tänan meie omavalitsuse töötajaid vastutustundliku suhtumise eest teile usaldatud ülesannete elluviimisel. Teil, kallid kolleegid, on suur vastutus linna arengu ja selle elanike eest hoolitsemisel. Aitäh professionaalse ja inimliku suhtumise eest töösse ja inimestesse.

Edastan soojad tänusõnad kommunaalettevõtte töötajatele, kes keerulistes oludes tegelevad linna heakorrastamisega, puhtuse ja korra hoidmisega selle tänavatel.

Mitte sugugi vähem ei panusta meie Maardu arengusse ja selle heade traditsioonide hoidmisesse linna kodanikuühendused ja loomingulised kollektiivid. Aitäh ennastsalgava töö, julgete ideede, entusiasmi ja kasulike algatuste eest.

Aitäh kõigile, kes meie linnas elavad ja töötavad, kes selle eest hoolitsevad ja kellele selle saatus korda läheb.

Ilusat aastapäeva, kallid maardulased, head Maardu omavalitsuspäeva!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea