AS Maardu Elamu müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Põhjaranna tee 20, Maardu linn; katastriüksus 44603:001:0064; tootmismaa, pindala 5408 m2; alghind 70 000 eurot; tagatisraha 320 eurot; osavõtutasu 100 eurot

Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.03.2024. a kell 10.45. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus AS-ile Maardu Elamu, Karjääri 7, 74116 Maardu.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. Andmed pakkuja kohta: füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, koopia isikut tõendavast dokumendist, elukoht, telefon ja e-posti aadress; juriidilise isiku puhul äriregistri B-osa registrikaardi väljavõte, pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks, telefon ja e-posti aadress.

2. Nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel.

3. Dokument tagatisraha ja osavõtutasu maksmise kohta AS-i Maardu Elamu kontole:

Swedbank  EE302200001120026837, SEB  EE921010002036270009.

4. Sõnade ja numbritega pakkumissumma.

5. Pakkumise tegemise kuupäev, pakkuja allkiri.

Pakkumistega ümbrikud avatakse Maardus, Karjääri tn 7, 15.03.2024. a kell 11.00.

Ostu-müügilepingu sõlmimise tähtaeg on 1 kuu enampakkumise tulemuste  kinnitamisest arvates.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul sõlminud ostu-müügilepingut, on müüjal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja mitte tagastada sissemakstud tagatisraha, enampakkumise võitjaks kinnitada aga järgmine enampakkumisel kõrgeima ostuhinna pakkuja. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Lisainfo vara ja müügitingimuste kohta: tel. 6059237, 53946865, 58668562.