Arutelu gümnaasiumihariduse tuleviku teemal

6. veebruaril toimus Maardu Vaba Aja Keskuses arutelu gümnaasiumihariduse tuleviku teemal, kus arutati Maardu linna koolide 10.-12. klasside arenguvõimalusi, kitsaskohti aga ka Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme tulevikku.

Haridusministeerium on võtnud ülesandeks koolivõrgu korrastamise raames vähendada koolide arvu gümnaasiumiastmes, kus õpilaste arv on väike. Haridusministeeriumi hinnangul ei ole alla 100 õpilasega gümnaasiumide ülalpidamine mõistlik, kuna olukorraga kaasneb palju muid aspekte – alates riikliku õppekava nõuete täitmisest ja õpetajate palga suurusest kuni õpilaste teadmiste taseme ja hariduse kvaliteedini välja.

Arutelu gümnaasiumihariduse tuleviku üle tõi esile mitmeid olulisi teemasid ja küsimusi, mis puudutavad linna haridussüsteemi arengut. Osalejad olid ühel meelel, et eestikeelse hariduse kvaliteeti tuleks tõsta. Kuidas luua kooli eestikeelset keskkonda? Kuidas teha nii, et aineõpetajate tundides õpetataks ainet, mitte ei õpetataks ainult eesti keelt? Mida peab ette võtma, et Maardu koolidesse sooviksid tulla ka Muuga lapsed, kuigi Muuga vajab oma kooli? Hariduse arengukava kaasav koostamine aitab ühiselt leida tasakaalustatud lahendusi gümnaasiumihariduse arendamisel Maardus.

Emotsioonid ja mõtted Kallavere Keskkooli tuleviku osas tõid esile kogukonna sügava seotuse oma haridusasutusega ja hoolimist selle tulevikust. Arutelu andis võimaluse kaardistada Maardu haridusvaldkonna valupunkte ja pakkus hulgaliselt mõtteainet ja ideid. Täname kõiki osalejaid olulise panuse eest kohaliku haridussüsteemi tulevikku.