Sotsiaalabi osakonna info

Sotsiaalabi osakonna vastuvõtt

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 eelregistreerimisel

Palume võimalusel valida sotsiaalabi osakonda helistamiseks teisipäev, neljapäev ja reede või esmaspäev ja kolmapäev ajavahemikul 12.00-14.00.

Sotsiaalabi osakonna vastusvõtt Muugal toimub Muuga Lasteaias 20. veebruaril ajavahemikus 10.00-12.00.

Info sotsiaaltoetuste maksmise ja taotluste menetlemise tähtaegadest

Linna eelarvest makstavad hooldajatoetused, puudetoetused ja sünnipäevatoetused kantakse saajatele (taotlejatele) alates 12. kuupäevast. Samuti tuletame meelde, et täiendavate sotsiaaltoetuste menetlemise tähtaeg on 10 tööpäeva, positiivse otsuse puhul kanname hüvitis esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul. Toimetulekutoetuse menetlemise tähtaeg on 5 tööpäeva, positiivse otsuse puhul kanname hüvitis esimesel võimalusel, kui mitte hiljemalt kui 3 kalendripäeva jooksul.

Toiduabikaartidest

Alates 29. jaanuarist kantakse õigust omavatele isikute Rimi toiduabikaartidele toetussummat 30 eurot inimese kohta. Toetuse õigus on inimestel, kes oktoobris, novembris ja/või detsembris 2023. aastal said riiklikku toimetulekutoetust või perekonnasissetulekust sõltuvat toetust.

Toetust tuleb ära kasutada 31. märtsiks, allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Kui isik saab jaanuarist märtsini toimetulekutoetust või kohaliku omavalitsuse toetust, laekub tema toiduabikaardile toetus 2024. aasta aprilli lõpuks.

Toidukaart on korduvkasutatav ja kui inimesel on õigus saada toidukaarti ka mõnel järgmisel perioodil, kantakse abisumma samale kaardile.

Toiduabikaardiga saab osta toidu- ja esmatarbekaupu. Osta ei saa alkoholi, tubaka- ja lototooteid ning kinkekaarte.

Võlanõustamisteenus

Maardu linna registreeritud inimesed saavad pöörduda võlanõustamisele. Teenusele saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalabi osakonna kabinetti nr 104.

Võlanõustamisteenus on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja personaalsetest vajadustest. Teenus on suunatud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimelised tekkinud võlgnevustega toime tulema.

Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste liigid

Ravimitoetus

Toetus määratakse mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele retseptiravimite maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetus määratakse taotleja esitatud nimeliste kuludokumentide alusel. Toetust võib taotleda üks kord kvartalis ning toetuse määr on kuni 110 eurot aastas.

Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel

Toetus määratakse mittetöötavatele puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel isiku osaluse osaliseks või täielikuks katmiseks. Toetus määratakse taotleja esitatud nimeliste kuludokumentide alusel. Toetust võib taotleda üks kord kvartalis ning toetuse määr on kuni 160 eurot aastas.