Tutvumine koduteenusega

Elu on selline, et varem või hiljem vajavad meie vanemad, kes alles hiljuti meie eest hoolitsesid, juba ise sarnast hoolt. Eakad inimesed haigestuvad, muutuvad nõrgemaks ega suuda enam oma tavapärast elustiili jätkata, seega on nüüd laste kord oma vanemate eest hoolitseda.

Selline hoolitsus ei ole ainult laste moraalne kohustus oma vanemate ees, vaid ka seadusega sätestatud vanemate õigus. Kuid teadaolevalt, ei saa ükski seadus sundida siiralt hoolima oma vanematest, eriti kui nad on oma lastele koormaks.

Tänapäeval on palju spetsialiseeritud kodusid ja lapsed usuvad naiivselt, et vanuritel on seal parem. Tegelikult unistavad peaaegu kõik vanad inimesed sellest, et olla kodus oma laste läheduses.

Ainus erandlik olukord on see, kui vanemad inimesed vajavad arstiabi ja järelevalvet. Sageli on see suur finantsiline koormus, mistõttu lähedased võtavad vanureid oma koju ja hoolitsevad nende eest juba kodustes tingimustes.

Hoolimine võib väljenduda ka selles, et lähete oma vanematele lihtsalt sagedamini külla, helistate ja uurite, kuidas nad end tunnevad. See on eakatele inimestele alati meeldiv. Julgustage oma vanemaid, siis nad tunnevad oma perekonnalt hoolt.

Ülejäänud osas võib kohalik omavalitsus olla abiks ja pakkuda teie eakale vanemale sotsiaalteenuseid. Üks nendest on koduteenus.

Koduteenuse eesmärgiks on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes. Inimest abistatakse toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalabita sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes toimetulekuks. Koduteenus ei sisalda koduõenduse teenust.

Koduteenus sisaldab:

  • koduabi (näiteks abistamine eluruumide ja riiete korrastamisel, kütmisel ja toiduvalmistamisel abistatava eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete tellimisel e-keskkonnast);
  • isikuabi (näiteks abistamine riietumisel, söömisel, hooldusabivahendite kasutamisel ja hügieenitoimingute tegemisel);
  • abi asjaajamisel (terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-, teenindus-, ja ametiasutustes).

Koduteenust ei osutata sõltuvusprobleemidega või voodikesksetele inimestele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja hooldust.

Teenus on kasutajale osaliselt tasuline. Koduteenuse omaosalustasu arvestamisel võetakse arvesse inimese sissetulek. Teenuse omaosalustasu jääb vahemikku 0,5–5 €/h. Kui inimese abivajaduse hindamise tulemusena on selgunud, et koduteenus on kõige asjakohasem abimeede, siis sotsiaaltööspetsialist hindab inimese võimet teenuse eest tasuda.

Omaosalustasu arvestamiseks on kehtestatud viis sissetulekuvahemikku, millest sõltub koduteenuse ühe tunni maksumus inimesele. 

 Koduteenuse eest tasub inimene omaosalustasu järgmiselt: 

  • kui tema netosissetulek jääb alla 450 euro, on omaosalustasu 0,5 eurot/tund;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 451-550 eurot, on omaosalustasu 2 eurot/tund;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 551-650 eurot, on omaosalustasu 3 eurot/tund; 
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 651-750 eurot, on omaosalustasu 4 eurot/tund;
  • kui tema netosissetulek on üle 751 euro, on omaosalustasu 5 eurot/tund.

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalabi osakonda, helistades numbritele 6060 712 või 6060 757. Teenust osutavad Maardu Sotsiaalmaja hooldustöötajad.

Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakond