Toimus dialoog Muuga noorsootöö teemal

Foto autor: Margot-Helena Kasari

Novembri alguses toimus Muuga Lasteaias teine ​​noorsootööteemaline ümarlaud, mis tõi kokku linna esindajad, noorsootöötajad, Muuga ühiskondlike organisatsioonide aktiviste, lapsevanemaid ja aktiivseid elanikke, kes hoolivad Muuga piirkonna laste ja noorte arengu toetamisest.

Kohtumisel anti ülevaade suvistest pilootüritustest, mille eesmärk on arendada Muuga laste vaba aja tegevusi varasematest kogemustest saadud õppetundide põhjal. Laste ja noortega töö arendamiseks on vajalik regulaarselt läbi viia erinevas vanuses noortele suunatud üritusi, mis seni viiakse läbi Muuga Lasteaia ruumides, kvalifitseeritud noorsootöö spetsialisti juhendamisel. Lisaks tutvustati linna plaani luua uus linnaasutus, Maardu Noortekeskus, mille üheks töövaldkonnaks saab olema Muuga noorsootöö.

Kohtumisel arutati ka viise, kuidas noortele olulist infot edastada, aga ka ideid üritusteks, mille kaudu alustada tööd Muuga lastega.

Järgmine ajurünnak noortele suunatud ürituste teemal toimub 11. jaanuaril kell 17:00 Muuga Lasteaias. Kutsume kõiki soovijaid arutelus osalema!