Sinu sekkumine võib päästa kellegi elu

8. novembri 2023. aasta seisuga registreeris Politsei- ja Piirivalveamet kokku pea 6100 vägivallakuritegu, millest enam kui 45% olid lähisuhtevägivalla juhtumid. Keskmiselt kannatas iga päev vaimse-, füüsilise-, majandusliku-, seksuaalse- või kübervägivalla all ligi 9 inimest.

Vägivalla all kannataval inimesel on sageli raske abi otsida, mistõttu on kõrvalseisjad need, kes võivad aidata murda seda pealtnäha surnut ringi. Kõrvalseisja sekkumine võib päästa kellegi elu – just seetõttu on äärmiselt oluline, et igaüks meist märkaks ning julgeks abi pakkuda!

Lähisuhtevägivald on varjatud probleem, mis jääb tihti koduseinte vahele. Kuidas tunda ära, et su lähedane või sõber on sattunud ohvriks?

Lähisuhtevägivalla mitu nägu

Lauril on armuke. Mehe käitumine on viimasel ajal muutunud ning Laura kahtlustab, et mehel on kõrvalsuhe. Seejuures Lauri eitab seda ning õigustab end, üritades jätta muljet, et ta Laura on “hull” ning kujutab kõike ette. Selle näite puhul võib tegemist olla vaimse vägivallaga. Ühel hetkel jõuab Laura ja Lauri suhe etappi, kus iga väiksemgi tüli eskaleerub ja nii tekivad naise kehale sinikad ja kriimustused – need põhjustavad Laurale valu ning naisel on hirm oma elu pärast. Selle näite puhul on juba tegemist füüsilise vägivallaga, mis on kõige kergemini tuvastatav vägivalla liik. Üldjuhul eelneb sellele vaimne vägivald.

Margus on oskuslikult suunanud Marit ennast koormama erinevate rahaliste kohustustega: maja laen, autoliising, kommunaalkulud jne. Kuna Mari hakkamasaamine sõltub nüüd Marguse sissetulekust, on temaga kerge manipuleerida. Selle näite puhul võib tegemist olla majandusliku vägivallaga.

Kati ja Kaur läksid lahku. Enne lahkuminekut jõudis Kati noormehe telefonile paigaldata tarkvara, millest Kaur ei ole teadlik ning mille kaudu saab infot, kus ja kellega viimane suhtleb. Neiu levitab sotsiaalmeedias Kauri isiklikke fotosid ja videoid ning ähvardab noormehe sõpru ja tuttavaid suhtlusäppide või sõnumite teel. Selle näite puhul võib tegemist olla kübervägivallaga.

Artur ja Alina on omavahel suhelnud juba mõnda aega. Noormees kutsub neiu sõbra juurde peole, kus pakutakse ka alkohoolseid jooke. Alina ärkab hommikul paljalt sõbra voodis ning mõistab ühtäkki, et toimunud on miski, mida ta ei mäleta. Seksuaalvägivald on vägivald, mille puhul üks osapool on seksuaalsel teel oma ohvrit kuritarvitanud vastu tema tahtmist.

Lähisuhtevägivalla all kannatavat inimest iseloomustab pidev hirmutunne ja valvelolek. Inimene võib karta, et vägivald muutub tõsisemaks või teda jäetakse lastest ilma. Lisaks hirmule võib abi otsimist raskendada ka häbitunne. Inimene võib ekslikult arvata, et teda ei usuta või süüdistatakse vägivalla provotseerimises ning et teda ei saagi aidata. Seetõttu on ülioluline, et kõrvalseisjad toetaksid inimest ja annaksid vägivallakahtlusest kohe teada.

* Kõik artiklis kasutatud nimed on väljamõeldud.

Märka ohumärke

Vägivallale viitavaid märke on palju. Neist esimene on käitumise muutumine. Kui varasemalt sotsiaalne sõber väldib nüüd väljas käimist, muudab oma käitumist partneri juuresolekul, ei räägi oma eraelust ning on endasse tõmbunud, võib see olla märk vägivaldsest suhtest. Samamoodi näitavad silmatorkavad muutused laste käitumises, et kodus ei pruugi kõik korras olla.

Füüsilisest vägivallast võivad anda märku verevalumid ja vigastused, mistõttu võib inimene sageli töölt või koolist puududa. Kuigi vaimne vägivald ei jäta füüsilisi jälgi, kaasneb sellega suurem stress, ärevus ja halvenenud tervis. Pidev halb enesetunne, suutmatus keskenduda ja ülitugev reaktsioon vigadele näitavad, et midagi on valesti. Vabanduste ja õigustuste otsimine oma lähedase halvale käitumisele võib samuti tähendada, et suhtes ei ole kõik hästi. See on sage vanemaealiste inimeste puhul, kes oma laste vägivaldset ja halvustavat käitumist varjavad või pehmendavad. Eakate vähene teadlikkus vägivallast ja sõltuvus väärkohtlejast võib tõsta riski, et neid kasutatakse majanduslikult ära või jäetakse hooletusse. Eakate hooletusse jätmisele võivad viidata määrdunud riided, hoolitsemata juuksed, kõhnumine või katkised abivahendid.

Ootamatud võlad, kommunaalteenuste (vesi, elekter) väljalülitamine või soodsa elamispinna otsimine olukorras, kus inimesel oli varem oma kinnisvara, võib viidata majanduslikule vägivallale.

Julge pakkuda abi

Märgates muutust oma lähedaste või tuttavate käitumises ole julge ja juhi sellele delikaatselt tähelepanu. Uuri, kuidas tal läheb või mis tema elus toimub. Kui Sa ei tea, kuidas seda teha, küsi sekkumiseks nõu Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidelt, helistades ööpäevaringsele ohvriabi kriisitelefonile 116 006.

Valjud hääled naabrite juurest võivad samuti viidata vägivallale. Kui kahtlustad, et midagi on valesti, siis suure tõenäosusega nii ongi. Oma mure väljendamine on alati põhjendatud ega tee kellelegi kahju, kuid võib päästa kellegi elu. Kui naabrite juurest kostub karjumist, vägivallale viitavaid hääli või appikarjeid, siis teavita koheselt politseid telefonil 112. Samale numbrile helista ka siis, kui näed näiteks tänaval pealt kaklust või miskit muud, kus läheb vaja politseinike abi.

Juhul kui saad teada, et keegi sinu tuttavatest või lähedastest on sattunud seksuaalvägivalla ohvriks, pea meeles, et värskelt toimunud juhtumite korral on äärmiselt oluline, et inimene jõuaks esimesel võimalusel seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse (SAK). SAKi saab pöörduda, mil juhtumist on möödas kuni 7 päeva. SAKid töötavad neljas Eesti piirkonnas ning nende kontaktid on leitavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi lehel www.palunabi.ee/seksuaalvagivald.

Naistevastase vägivalla ohvrid saavad vajadusel koos lastega pöörduda naiste tugikeskustesse, mis asuvad igas maakonnas ja pakuvad tuge 24/7 ning soovi korral anonüümselt. Info nende kohta on leitav samuti Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi lehel www.palunabi.ee/naiste-tugikeskused.

Ära unusta enda turvalisust

Märgates vägivalda on oluline, et enne sekkumist mõtled hoolikalt enda turvalisusele, mistõttu soovitame kriitilistes olukordades helistada politseisse ning võimalusel lahkuda ohtlikust paigast. Kui kuritegu saab ära hoida viga saamata, püüa kurjategijaid takistada. Tihti piisab sellest, kui annad valju häälega märku, et neid on märgatud.

Pea meeles, et meist keegi ei ole vägivalla eest kaitstud, kuid oluline on teada, et sellest on alati väljapääs. Kuna kannatanutel endil on tihti raske abi otsida, siis on just lähedastel ja tuttavatel suur roll kannatajat märgata ja talle abi pakkuda. Kõige tähtsam on võtta julgus kokku ja teha esimene samm, et leida vägivaldsest suhtest väljapääs.

Helista nõu saamiseks Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonile 116 006 (välismaalt helistades +372 614 7393), pöördu naiste tugikeskusesse või teavita kohe politseid telefonil 112.

Ära jää ükskõikseks enda ega teiste suhtes. Vägivaldne suhe on lõpetamist väärt.

Täiendavad abivõimalused:

Lenne Indov
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi põhiteenuse juht