Rääkides kõige olulisematest asjadest

Sügise viimased päevad lendavad kiiresti üksteise järel mööda, tuues meieni lähemale esimest talvekuud, mis on alati eriline ja kauaoodatud. Detsembris jõuab aasta lõpule, sel kuul võtame alati tulemused kokku ja teeme tulevikuplaane. Aasta viimase kuu eripära on ka selles, et detsembris algab talvepühade aeg, millest kõige tähtsamad on jõulud. See helge püha täidab meie südamed soojuse ja lootusega. Jõuluootus on seotud neljanädalase advendiajaga, millele annab tõelist tähendust selliste parimate inimlike omaduste elavnemine ja avaldumine igaühes meist, nagu seda on lahkus, halastus, tähelepanelikkus ja teiste abistamine.

Heade inimlike omaduste kujunemine toimub juba väga varajases lapsepõlves ning seda perekonnas ja lähedaste ringis. See saavutatakse õige kasvatuse toel, mis põhineb positiivsel eeskujul, heal suhtumisel inimestesse, headel sõnadel ja tegudel. Kõik, mis lapsepõlves lapsele sisendatakse, määrab kindlaks tema tulevase elu ja tulevasi tegusid, sealhulgas suhteid vanematega. Väljapaistva pedagoogi Anton Makarenko sõnul lasub vastutus lapse õige kasvatamise eest vanematel ja kasvatustöö viljad tulevad tulevikus kindlasti ilmsiks: „Õige kasvatus – see on meie õnnelik vanadus.”

Kinkige lastele oma soojust ja tähelepanu, ilmutage lahkust esmapilgul kõige ebaolulisemates pisiasjades, ka suhtumises võõrastesse inimestesse. Püüdke advendikuul näidata oma parimaid omadusi. See võib olla osavõtlik nõuanne abivajajale või kauaoodatud telefonivestlus, kus kõlavad toetavad ja julgustavad sõnad. Samuti võib selleks olla kaart siiraste soovidega vanale tuttavale või õpetajale, kellega kontakt on aastaid tagasi katkenud. Või hoopis väike annetus raskelt haigete ravimiseks. Teisi aidates satume tahtmatult heategude ahelasse – üks teie heategudest inspireerib kedagi teist ja võib-olla kellegi jaoks muutuvad sellised teod juba igapäevaseks vajaduseks või isegi elu mõtteks. Teisisõnu, iga heategu suurendab headust. Kui iga inimene kingiks maailmale vähemalt ühe heateo päevas, siis meie maailm muutuks!

Headus ja tähelepanelikkus ei nõua palju raha ega märkimisväärset ajakulu. Kui mõelda pimedal ajal oma lähedaste turvalisuse tagamisele, tuleb kohe meelde helkur. Selline väike ja pealtnäha tähtsusetu ese mängib pimedal ajal ohutuse tagamisel üliolulist rolli. Kandke kindlasti helkureid ja veenduge, et ka teie lähedased neid kannaksid. Head lapsevanemad, saates last hommikul lasteaeda või kooli, palun veenduge, et poja või tütre jope külge on kinnitatud helkur! Kinkige oma eakale naabrile või kolleegile helkur koos õpetussõnadega, kuidas seda õigesti kasutada. Selline väike ja sugugi mitte kallis kingitus on suurepärane võimalus näidata üles hoolt, ennetada liikluses ohtliku olukorra tekkimist ja tegelikult võib see aidata päästa kellegi elu. Kui teil helkurit pole, siis tulge linnavalitsusesse – meie fuajees seisab helkuritega puu, millelt võib endale helkivat abivahendit kaasa võtta. Selline helkuritega puu, mis on ehitud meie laste ja õpetajate poolt, leidub ka iga Maardu linna kooli ja lasteaia kõrvalt.

Üks ühiskonna mõttes suure tähtsusega annetamise viise on doonorlus – tegemist on ennastsalgava abiga, mida pakuvad suure südamega inimesed. Mõned päevad tagasi korraldati Maardus doonoripäeva, kümned meie linna elanikud vastasid kutsele ning tulid ja tegid võõraste inimeste elude päästmise nimel hindamatu kingituse. Tänan südamest igat doonorit selle suursuguse teo, ennastsalgava sammu ja valmisoleku eest aidata neid, kes seda abi vajavad!

Tähelepanu ei vaja aga mitte ainult inimesed. Ka meie linn ootab teie hoolt. Millal veel, kui mitte advendikuul, peaksime teda meeles pidama ja oma Maardu heaks midagi kasulikku tegema? Ka selles aspektis on oma hoolimise ilmutamiseks palju võimalusi.

Esmalt tahan tänada kõiki, kes näitasid üles hoolt linna vastu, esitades oma ettepanekuid ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2024!” raames. Teie osalemine, head linnaelanikud, on väga oluline selles suurepärases algatuses, mis aitab meil mõista, millisena meie elanikud oma linna näha tahavad. Konkursile esitati 25 head ideed, millest 15 jõudis hääletusvooru, mis kestab 30. novembrini. Andke oma hääl kahele ettepanekule, mis meeldib teile kõige enam. Las võitku parimad ideed, mille elluviimine muudab meie linna veelgi kaunimaks ja meeldivamaks. Kutsun kõiki üles hääletusel aktiivselt osalema ja veel kord tänan ideede autoreid osalemast konkursil, mis on linnaruumi arengu seisukohalt väga oluline.

Igat linna ehitatakse ja arendatakse koos – ühiste vahendite ja jõupingutustega. Samuti nõuab Maardu, olles kiiresti arenev linn, oma arenemiseks märkimisväärseid vahendeid. Sellega seoses on meie linna jaoks oluline ja tähtis samm – registreerida oma tegelik elukoht. Loodan, et iga meie linnas elav inimene mõistab seda. Teatavasti on linnaeelarve peamiseks allikaks tulumaks. Registreerides end oma elukohta, aitate kaasa nii meie linna arengule kui ka selle vähekindlustatud elanike toetamisele, millest saab samuti teie isiklik heategu. Ärge lükake seda otsust liiga kaua edasi.

Head Maardu elanikud!

Õnnitlen teid kogu südamest saabuva esimese advendi puhul! Soovin igale Maardu perele ja igale meie elanikule tervist, heaolu ja kõike kõige paremat! Toogu advendikuu teie osavõtlikesse südametesse helget rõõmu, mida on nii lihtne ja meeldiv teistega jagada.

Kutsun teid, kallid linnaelanikud, esimese advendiküünla süütamisele, mis toimub pühapäeval, 3. detsembril kell 13:00 Kellamäe pargis. Seal soovime üksteisele kõike head ja helget jõuluootuse rõõmu.

Lugupidamisega,

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea