Oluline! Uuest aastast muutub Maardu munitsipaallasteaedade kohatasu maksumuse arvutamise kord

Alates 1. jaanuarist 2024 muutub Maardu lasteaedade kulude vanemate poolt kaetava osa (kohatasu) arvutamise kord, selle tasumise alused ja soodustuste saamise tingimused. Muutuse eesmärgiks on motiveerida lapsevanemaid, kes pole end jõudnud veel Maardu elanikuks vormistada, või on seda otsust edasi lükanud, registreerida oma elukohaks Maardu linna.

Vastavalt uuele korrale lasteaia kohatasu määr ühe lapse kohta kuus on:

1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

2) 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

Üksikvanem on:

  • vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele;
  • vanem, kelle lapse teine vanem on surnud;
  • vanem, kes kasvatab last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda.

Linnavalitsusel on õigus kontrollida vanema esitatud andmete õigsust ametlikes andmekogudes.

1. Kontrollige, kas olete Maardusse registreerunud. Selleks, et saada soodsat lasteaia kohatasu peavad laps ja mõlemad vanemad olema registreeritud Maardu linna seisuga 1. jaanuar ning registreerimine peab olema katkematu.

Kui elate Maardus, aga pole veel Maardu linna oma elukohaks vormistanud, siis registreerida ennast linna elanikuks saab järgmiselt:

* e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis – https://www.rahvastikuregister.ee logides sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;

* digiallkirjastatuna e-posti teel – Elukohateade;

* Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu teisipäeval kl 14:00-16:30, neljapäeval kl 9:00-12:00 ja 14:00-17:00 ning reedel kell 9:00-12:00; NB! Sel aastal avaldusi elukoha registreerimiseks võetakse vastu kuni 29. detsembri kl 15:00-ni.

* postiga, lisades isikut tõendavast dokumendist koopia, millel on Teie isikuandmed.

2. Kui kasvatate last üksinda ja olete Maardu linna registreeritud siis soodustuse saamiseks peab lapsevanem esitama linnavalitsusele hiljemalt 1. jaanuaril 2024 e-postile linnavalitsus@maardu.ee dokumente, mis tõendavad, et olete üksikvanem.

Nendeks dokumentideks võivad olla nt:

* abielu lahutust tõendav dokument,

* kohtuotsus määratud elatisraha kohta,

* ainuhooldusõigust tõendav kohtumäärus jt.

Kohatasu määr rakendatakse üksikvanema suhtes alates linnavalitsusele vajalike dokumentide esitamise järgnevast kuust ja rakendamine lõpetatakse alates üksikvanema staatuse kaotuse tuvastamise järgnevast kuust.