Maardu linn tähistas omavalitsuse staatuse saamise aastapäeva

Teenete eest Maardu linna heaks pälvis aumärgi Tiina Kihulane. Aumärgi andsid üle Maardu linnapea Vladimir Arhipov ja Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra.

7. novembril tähistas Maardu linn omavalitsuse staatuse saamise 32. aastapäeva. Selle märgilise tähtpäeva puhul toimus Maardu Vaba Aja Keskuses kontsert ja pidulik vastuvõtt, mille käigus anti linnavalitsuse ja munitsipaalasutuste töötajatele ning ühiskondlike organisatsioonide esindajatele tänukirjad ja aumärgid teenete eest Maardu linna ees.

Maardu linnapea Vladimir Arhipov õnnitles vastuvõtul osalejaid Maardu omavalitsuspäeva puhul ja avaldas tänu kõikidele maardulaste põlvkondadele, kes linna arengu nimel on töötanud: „Tahan tänada kõiki, kes on osalenud meie linna ülesehitamisel, noorema põlvkonna harimisel, meie elanike ravimisel ja nende tervise toetamisel, kõiki neid, kes meie linnas täna töötavad või töötasid siin selle rajamise ajal – Keemiatehase ja Iru soojuselektrijaama töötajad, sadamatöölised, olümpiaküla ehitajad, õpetajad, arstid ja omavalitsuse töötajad. Tänan teid kõiki teie töö eest!”

Maardu linnavolikogu esimees Ailar Lyra märkis Maardule omavalitsuse staatuse andmise seadluse ajaloolist tähtsust: „Kui Tartu rahulepingut võib pidada Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks, siis 1991. aastal Arnold Rüütli poolt allkirjastatud dokumendil on samalaadne erakordne väärtus Maardu linna jaoks. Sellest ajast alates on linn iseseisva kohaliku omavalitsusena oma elujõulisust tõestanud. 32 aasta jooksul on linna arengusse panustanud paljud linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning tuhanded linnaelanikud. Tänan kõiki neid, kes on Maardu heale käekäigule kaasa aidanud!

Sel päeval austati pidulikult neid, kes on andnud olulise panuse kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna arengusse, kohaliku kogukonna ja linna kui terviku arengusse ning austati ja meenutati neid linnakodanikke, kes ilmutasid kodanikualgatust, saades eeskujuks teistele.

Pidulikul üritusel anti kolmeteistkümnele linnakodanikule üle tänukirjad:

Irina Utikova – pikaajalise kohusetundliku töö eest sotsiaalvaldkonnas ning suure panuse eest Maardu linna arengusse.

Margot-Helene Kasari – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest Muuga Seltsi ja kogukonna eestvedamisel 2023. aastal.

Aime Tomberg – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Fedor Abõzov – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest Maardu linna järveäärse piirkonna kogukonna eestvedamisel.

Antonina Vinitska – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest Maardu kultuurivaldkonna arengusse.

Julia Saveljeva –pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Marika Antson – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Helge Salu – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Natalja Keernik – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Natalja Rostovskaja –pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Tamara Frolova –pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Vanda Fenina – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Zoja Dudtšak –pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Teenete eest Maardu linna heaks said tänavu aumärgi:

Nadežda Rostovskaja – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Tiina Kihulane – kodanikuaktiivsuse ja märkimisväärse panuse eest sotsiaalvaldkonna arengusse Maardus.

Mari Pekareva – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu arengusse.

Lilia Ruban – pikaajalise kohusetundliku töö eest linna heaks ning suure panuse eest Maardu kultuurivaldkonna arengusse.

Inimesed on iga linna suurim rikkus. Võime suure austusega öelda, et tänu teile, oma tööle pühendunud inimestele, meie linn areneb ja vaatab enesekindlalt tulevikku.