Haridusministri visiit Maardu linna

Kohtumine haridus- ja teadusministriga (fotol – vasakul) Maardu Linnavalitsuses

Oktoobri lõpus külastas Maardu linna haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Minister külastas oma visiidi raames Maardu Gümnaasiumit ja Maardu Põhikooli, kus vestles õpilaste, õpetajate ja administratsiooniga. Pärast koolide külastamist kohtus minister linna juhtkonna esindajatega. Maardu Linnavalitsuses toimunud kohtumisel osalesid linnapea Vladimir Arhipov, linnavolikogu esimees Ailar Lyra, abilinnapea Aurika Sin-Kerra ja haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu.

Maardu Linnavalitsuses toimunud kohtumise põhiliseks aruteluteemaks oli eesti õppekeelele üleminek. Rääkisime Kristina Kallasele raskustest, millega linn ülemineku ajal silmitsi seisab. Üks peamisi probleeme on personalipuudus, samuti C1-kategooria eksami raskusaste. Kõigist väljakutsetest hoolimata tuleme kujunenud olukorraga toime. Koolid ja lasteaiad on juba suurendanud eesti keele tundide arvu ning lisanud päevakavasse erinevaid eestikeelseid tegevusi. Meie õppeasutustes toimub aktiivne eesti keele õpe ka õpetajate jaoks: töökohal toimuvad kursused, mida osaliselt rahastab Töötukassa; C1 kategooria keeleõppijate rühm, mida rahastavad Keeleamet ja Maardu linn. Eesti ülikoolid pakuvad õpetajatele, kes seda soovivad, võimalust osaleda ümberõppes, mis annab võimaluse edaspidi oma ainet eesti keeles õpetada. Järgmisel aastal pannakse linna eelarves erilist rõhku haridusele.

Kohtumisel oli võimalik arutada ka ministeeriumi plaane, mille kohaselt tuleb põhikooli lõpetajal jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis. Muidugi ei jäänud tähelepanuta ka teemad, mis puudutavad õpetajate palgatõusu ja riigi finantspoliitika kujundamist.

Tahaksin märkida, et ministrile meeldis meie linn, mida ta külastas esimest korda. Koolides toimunud kohtumisel esitasid pedagoogid ministrile küsimusi õpetajate tugisüsteemi ja asendusõpetajate võimaluste kohta. Koolide õpilased üllatasid meeldivalt aga oma eesti keele oskusega. Haridus- ja teadusministri visiit Maardusse on märk sellest, et linn on valitsusele hea partner, kellega ollakse dialoogis ja tahetakse koostööd teha.

Vaatamata keerulisele ajale, ei anna meie haridusasutuste õpetajad ja direktorid alla ning see väärib erilist tunnustust.

Aurika Sin-Kerra

Maardu abilinnapea