Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Orasheina tee 51 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.10.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Orasheina tee 51 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasolevad amortiseerunud hooned ja ehitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Karikara tee 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 20.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Karikara tee 22 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasolevat aiamaja ning püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Kogre tn 31 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 18.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kogre tn 31 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik taastada ja laiendada osaliselt põlenud aiamaja ning ehitada see ümber üksikelamuks.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kreegipuu pst 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 15.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kreegipuu pst 8 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik laiendada olemasolevat aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Viieaia tee 28 kinnistu tarbeks 0,4 kV maakaabelliini, 6-35 kV alajaama ja jaotusseadme rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 30.11.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viieaia tee 28 kinnistu tarbeks 0,4 kV maakaabelliini, 6-35 kV alajaama ja jaotusseadme projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse Viieaia tee 19 kinnistule paigaldada alajaam ja jaotusseade Viieaia tee 28 kinnistu tarbeks. Kilpide toide lahendatakse 0,4kV maakaablitega projekteeritavast alajaamast, mis asub Viieaia tee 19 kinnistul. Taotlusega on hõlmatud järgnevad kinnistud: Viieaia tee 19 (44604:001:0256), Viieaia tee 28 (44604:001:0259), Viieaia tee L1 (44604:001:0260), Viieaia tee L2 (44604:001:0261) ja Viieaia tee L3 (89001:001:1832).

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Maardu tee 57 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 24.05.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Maardu tee 57 kinnistule 50kW päikeseelektrijaama (PEJ) rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik rajada 50kW päikeseelektrijaama (PEJ). PEJ rajatakse vaivundamenile, PEJ maksimaalne kõrgus 3,5m. Ümber päikeseelektrijaama aia rajamine. Keevispaneel, aia kõrgus 1,5m.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Vana-Narva mnt 1/6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 15.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks täindavate veeresrvuaaride 4x50m3 paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik rajada täindavad veeresrvuaarid 4x50m3 pumbamaja juurde

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.11.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.