Maardut külastas Eesti Vabariigi President Alar Karis

Kohtumine linna juhtide ja noortevolikoguga

18. oktoobril külastas Maardut Eesti Vabariigi President Alar Karis, kes kohtus linna juhtide ja Maardu linna noortevolikoguga.

Kohtumisel linnapea ja volikogu esimehega räägiti linna ajaloost, tänapäeva projektidest, aga ka potentsiaalsetest arenguvõimalustest. Arutati ka päevakajalisi haridusteemasid, täpsemalt üleminekut eestikeelsele õppele ja Maardu linna võimalusi kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate kohalemeelitamiseks. Samuti uue maamaksupoliitikaga kaasnevaid väljakutseid eelarvete koostamisel, millega seisavad silmitsi kohalikud omavalitsused.

President kohtus ka meie tublide noortevolikogu aktivistidega, kes jagasid oma kogemusi ja visioone noorte elu edendamisel Maardu linnas. Noortega kohtudes räägiti uue põlvkonna rõõmudest ja muredest, headest ideedest ja tulevikuplaanidest. “Kohtumine noortega oli väga huvitav. See on linn, kus noortel on sõnaõigus ja mis kõige toredam, et seda sõna tundub, et kuulatakse,” jagas President oma kohtumise järgseid mõtteid. Alar Karis julgustas kõiki Eestimaa ja Maardu noori rohkem omavahel suhtlema, heites kõrvale hirmu eksimise ja keelebarjääri ees. Rõõmustav oli kuulda, et meie noored näevad oma tulevikku just Maardus ning on valmis linna arengusse südamlikult panustama.

Maardu linnale ja selle elanikele soovis Härra President ka edaspidist arengut ning seda koostöös kohalike särasilmsete noortega. Samuti, et linna rikastaksid pedagoogid ka väljaspoolt Maardut, kes tuleksid siia, et jääda.

Täname Eesti Vabariigi Presidenti arendava ja mõtteainet pakkuva külastuse eest!