Ettevalmistus ukraina keele eksamiks

Alates 2022. aasta aprillist kuni 2023. aasta detsembrini tekkis Maardus elavatel Ukraina sõjapõgeniku staatusega noortel võimalus osa võtta ukraina keele eksamiks ettevalmistavast kursusest (Державна підсумкова атестація ja Зовнішнє незалежне оцінювання). Maardus elab palju Ukraina kooliealisi sõjapõgenikke, kes muretsevad oma ukraina keele oskuse üle ja soovivad tulevikus võimaluse korral sooritada ukraina keele eksamit. Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse välja kuulutatud konkursi raames on MTÜ Pole Viga poolt käivitatud projekt, mis pakub Ukraina õpilastele võimaluse täiendada oma emakeelt ja ette valmistuda ukraina keele eksamiks. Kursuse läbiviijaks on professianaalne ukraina keele õpetaja.

Kursused toimusid aprillikuust juunini Maardu Gümnaasiumi hoones ja e-keskkonnas ning osalejateks said kõigepealt Maardu Gümnaasiumi ja Maardu Põhikooli õpilased. Kuna soovijaid oli ka väljaspool Maardu linna, otsustati kursused üle viia online keskkonda ning alates septembrist toimuvad kursused kaks korda nädalas interneti vahendusel. Kursustest võtavad osa ka teised Eesti eri paikades elavad Ukraina õpilased. Võimaluse tekkimisel, jätkata kursuseid ka uuel aastal, annab MTÜ Pole Viga sellest kõigile soovijatele teada. 

MTÜ Pole Viga

E-post: mtupoleviga@gmail.com