Austatud Maardu elanikud!

1991. aasta 7. novembril kirjutas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel alla määrusele, millega anti Maardule iseseisva omavalitsuse staatus. Sellest, meie linna jaoks pöördelisest päevast, alates said Maardu elanikud juriidilise, majandusliku ja poliitilise õiguse iseseisvalt linna elu juhtida, reaalse võimaluse planeerida selle tulevikku ja arendada kõiki linnaelu valdkondi.

Vaatamata sellele, et Maardu küla kuulutati 1980. aastal linnaks, jäi see siiski Tallinna haldusalasse, kuuludes selle Mererajooni koosseisu. Ja alles üksteist aastat hiljem, 1991. aasta novembris, sai Maardu linn oma tuleviku jaoks murrangulise omaette haldusüksuse staatuse.

Aeg on tõestanud 1991. aastal tehtud otsuse tähtsust. Ligi 32 aasta jooksul on meie linn kardinaalselt paremuse poole muutunud. Linn on märkimisväärselt kasvanud ja ümber kujunenud, muutudes atraktiivseks nii investoritele kui ka uutele elanikele. Viimaste aastate väljakutsetele vaatamata jätkub linna areng hoogsalt ka täna: rekonstrueeritakse teid ja jalgteid, vahetatakse massiliselt välja vananenud tehnokommunikatsioone, renoveeritakse ja ehitatakse munitsipaalhooneid ning antakse rahalist abi korteriühistute elamute renoveerimiseks. Investeeringuid suunatakse staadionite, laste- ja spordiväljakute, lasteaedade, elamute ja kaubanduskeskuste rajamiseks, heakorrastatakse pargi- ja puhkealasid. Märkimisväärseid rahalisi vahendeid eraldatakse ka sotsiaalsfääri edendamiseks ning spordi ja vaba aja veetmise võimaluste arendamiseks. Majade uus välimus, esteetilised bussipaviljonid, puhtad tänavad ja hoolitsetud pargid on juba ammu harjumuspäraseks reaalsuseks kõigile, kes Maardu linnas elavad. Kui hämmastav tundub aga see reaalsus neile, kes üle mõne aasta meie linna külastavad.

Lisaks on meil erinevates tegevusvaldkondades kogunenud ulatuslik praktiline kogemus, mida jagame ka teiste omavalitsustega. Kolme aastakümne jooksul on Maardu linnal kujunenud omad kultuuritraditsioonid, siin on üles kasvatatud rohkem kui ühe põlvkonna andekaid lapsi, kooliõpilastest medaliste ja sportlasi, kes esindavad linna edukalt rahvusvahelistel võistlustel.

Linna paljurahvusvaheline elanikkond kasvab jätkuvalt ning sellega koos kasvab ka kasulike ja igas mõttes oluliste algatuste hulk, mis tuleneb hoolivatelt elanikelt ja ühiskondlikelt organisatsioonidelt, kes suhtuvad oma kodulinna armastuse ja siira lugupidamisega. Haridus, tervishoid, kultuur, sport, heakord, sotsiaalteenuste arendamine, keskkonnahoid, turvalisus – need ja paljud teised teemad nõuavad linnavalitsuselt suurt tähelepanu ning neid arutatakse linnaelanikega.

Üheskoos ületame raskused ja teeme Maardu elanikega kõik võimaliku linna õitsengu nimel. Seetõttu on 7. november meie linna jaoks võib-olla kõige olulisem kuupäev. See on tähtis päev iga kohaliku elaniku jaoks ja pidupäev kõigile maardulastele, kes siiralt armastavad oma linna, kes osalevad aktiivselt selle elus ja hoolivad kodukoha tulevikust.

Tänan kõiki, kes on kõik need aastad töötanud ja töötavad jätkuvalt Maardu linna heaks, kes õpetavad ja kasvatavad meie noort põlvkonda, kõiki, kes meie linna oma teenete ja saavutustega rikkamaks teevad, kes väärtustavad selle loodust, puhtaid tänavaid ja parke, kes säilitavad hoolikalt ja armastusega selle ajaloolist ja kultuurilist pärandit, kes suhtuvad lugupidavalt ja inimliku hoolivusega inimestesse – meie linna põhiväärtusesse. Aitäh teile, kallid linnaelanikud! Olge terved ja õnnelikud!

Õnnitlen teid saabuva pidupäeva – Maardu omavalitsuspäeva puhul!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea