Õppereis Tervisemuuseumisse

Tund Eesti Tervisemuuseumis

Kooliaasta lähenemine tuletas koolilastele meelde, et peagi algavad tunnid, tekivad uued sõbrad ning elu hakkavad sisustama kooliga seotud sündmused.

5. A klassi õpilased, kellele sel aastal avati keelekümblusklass, tulid kooli innustatuna ja kindla otsusega õppida eesti keeles. Klass moodustati algklassiõpilastest: osa lapsi jätkab õppimist koos klassikaaslastega, kellega koos alustati oma haridusteed 1. klassis; teine osa aga liitus uue kollektiiviga ja on ametis uute sõbralike kontaktide loomisega.

Pärast muretuid suvepäevi taastub lastel suve jooksul veidi ununenud õppeprotsessi süvenemise oskus ja õpilased püüavad usinalt kogu materjali omandada. Lapse üleminek esimeselt haridusastmelt teisele on juba iseenesest stressirohke olukord ning keelekümblusklassi üleminek ja tulemustele keskendumine nõuab õpilaselt julgust ja loomulikult veendumust selles, et kõik raskused on ületatavad.

Lapsed õpivad üle poole oma õppeajast eesti keeles. Õpetajad ja kooli juhtkond valmistavad õpilastele ette eestikeelseid õppereise, mille käigus saab lõimitud tundides kombineerida teemasid mitmest õppeainest.

Nagu praktika näitab on õppereisid õppimisel suurepärased abimehed, sest nende reiside ajal antakse lastele edasi palju õppematerjali. Juba selle õppeaasta alguses käisid meie poisid ja tüdrukud Eesti Tervisemuuseumis, kus saadi teadmisi õigest toitumisest ning tutvuti juba varasemast lastele tuttavate eestikeelsete terminitega. Reis oli ühtaegu hariv ja huvitav.

Huvitavat kooliaastat teile, lapsed!

Anastasiia Beliaeva

Maardu Põhikooli huvitegevuse juht