Laias maailmas käidud – nüüd targemana uuele õppeaastale vastu

Kallavere Keskkoolis, nagu ka kõikides koolides, algas 1. septembril uus õppeaasta. Uus algus tähendas aga kooli jaoks eelmise aasta ühe suurima projekti lõppemist. Nimelt lõppes augustiga Kallavere Keskkooli õpirände projekt “Laia maailma”, mille raames rändasid möödunud õppeaastal 14 Kallavere Keskkooli õpetajat erinevatesse Euroopa paikadesse, tutvudes sealsete koolide ja nende õppemeetoditega.

Õpirännakutega tehti algust juba märtsikuus, mil neli õpetajat rändas meie esimese võõrustaja juurde Dalamani (Türgi), kus Maardust õpetajaid võõrustas MUGLA/DALAMAN-Ciftlik Ortaokulu kool. Õpetajad tutvusid kümne päeva jooksul Türgi kultuuri, hariduse, õppemeetodite, õpetajate ja õpilastega ning said vahetada mõtteid Eesti ja Türgi haridusmaastiku erinevuste ja sarnasuste kohta. Õpetajate kogemused olid pärast õpirännakut positiivsed ning rännak ise andis sisendit uute õppemeetodite ja kultuuri töötubade rakendamiseks ka Kallavere Keskkoolis.

Projekti eesmärk oli arendada keelekümblust ja digipädevusi Kallavere Keskkooli õppetöös. Türgi partneri puhul sätestatud eesmärke täies mahus ei saavutatud, ent täienes kultuuri ja teiste valdkondade õppemeetodite pagas.

Teine rännak viis kolm järgmist õpetajat Poola. Poola partnerkoolis tutvusid õpetajad samuti erinevate erialatundide, õpetajate ning õpilasega. Suureks plussiks oli Poola koolis virtuaalreaalsusklassi olemasolu, mida kindlasti tulevikus sooviksime näha ka Kallavere Keskkoolis.

Viimased kaks rännakut viisid aga Kallavere õpetajaid sootuks lähemale – külla oma naabritele. Neli õpetajat külastas Kulosaari kooli Soomes ja neli õpetajat Futuraskolenit Rootsis. Viimase kahe kooli näol on tegemist väga tugevate kakskeelsete koolidega, kelle õppemeetodid, nii digipädevust kui keeleõpet silmas pidades, olid väga uuenduslikud ja rikastavad. Ainetundides kasutuses olevad tahvelarvutid ja sülearvutid ning online-keskkonnas kasutatavad programmid jm andsid Kallavere Keskkooli õpetajatele hulgaliselt uusi ideid, mida ressursside olemasolu korral või projektide toel rakendada.

Projekti tulemusena said õpetajad lisaks kogemustele ka uusi partnereid välisriikidest, kellega koostööd ka edaspidi arendada. Käesoleval hooajal planeerime uusi õpirännakuid avastamata riikidesse ning soovime olla ka vastuvõtvaks kooliks oma headele partneritele Itaaliast, Türgist, Poolast, Soomest või Rootsist. Kokkulepped on praegu alles käsil, seega on veel vara rääkida, ent on väga tõenäoline, et Maardu linna ja Kallavere Keskkooli külastavad käesoleval õppeaastal erinevate Euroopa riikide koolide kollektiivid.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.

Kevin Poll

Erasmus+ õpirände projekti „Laia maailma“ juht