28.-29. septembril toimub Muuga piirkonnas suurõppus CREVEX 2023

Päästeamet korraldab 28.-29. septembril 2023 Muuga piirkonnas kriisireageerimise õppuse CREVEX 2023, mille käigus harjutatakse ulatuslikku evakuatsiooni.

NB! OHUTEAVITUS ON OSA ÕPPUSEST NING KOHALIKUD ELANIKUD SELLELE REAGEERIMA VÕI EVAKUEERUMA EI PEA!

Tegemist on iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, mis toimub stsenaariumi põhjal. Selleks on Päästeameti juhtimisel lahendatav hädaolukord, mis mõjutab nii otseselt kui kaudselt teiste asutuste ja ettevõtete järjepidevat toimimist.

CREVEX 2023 testib ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise võimet ja samaaegselt selle põhjustanud sündmuse lahendamise juhtimist; asutuste toimepidavust; koolide, hoolekandeasutuste, kohalike omavalitsusüksuste iseseisvat toimimist komplekssündmuse mõjualas; asutuste vahelist koostööd, st omavalitsuste, valitsuse, ministeeriumite, riigiasutuste ja ettevõtete vahel; ohuteavituse testimist (sh sireenid, EE-ALARM sõnumid, KRIT) jm.

Suurõppuses CREVEX 2023 osalemine on osa Maardu linna tegevustest, eesmärgiga parandada linna valmisolekut ja reageerimisvõimet erinevates hädaolukordades. See annab meie linnaelanikele, ametiasutustele ja vabatahtlikele võimaluse harjutada koostööd ning testida hädaolukordadele reageerimise protseduure.

Maardu elanikud peaksid 28.-29. septembril arvestama järgmiste oluliste aspektidega:

  • Õppus võib kaasa tuua lühiajalisi liiklustakistusi. Kõik teed on liiklusele avatud kogu õppuse vältel, kuid peab arvestama väiksemate liiklusseisakutega, mis tulenevad treenimisülesandest (nn ohuala piiramine) ja suurel hulgal operatiivtehnika ja õppusel osalevate inimeste liikumisega, eriti Muuga ja Maardu teel. Tööle jõudmine võib võtta kauem aega.
  • Haridusasutused toimivad nagu tavaliselt. Palume lapse saatmisel kooli või lasteada arvestada, et teedel liigub palju tehnikat. Võimalusel palume last saata kuni lasteasutuseni.
  • Kõik elutähtsad teenused, sh elekter, vesi ja kanalisatsioon toimivad nagu tavaliselt.
  • Õppuse käigus käivitatakse sireenid, saadetakse SMS ja tehakse ohuteavitust tele- ja raadiokanalites. NB! Ohuteavitus on osa õppusest ning kohalikud elanikud sellele reageerima ega evakueeruma ei pea!
  • Piirkonnas on palju operatiivtehnikat. Palume olla liiklemisel väga tähelepanelikud!
  • Piirkonnas on üle 1000 inimese, kes võtavad õppusest osa – vabatahtlikud rollimängijad, korraldajad ja treenitavad. Kõik vabatahtlikud rollimängijad kannavad kollast vesti, kõik treenitavad inimesed (operatiivtöötajad, muud treenitavad) kannavad kollast käepaela, kõik korraldajad kannavad rohelist vesti. Kõik need inimesed on seotud õppusega ning lahkuvad piirkonnast peale õppuse lõppemist.

Maardu Linnavalitsuse töötajad võtavad õppusest osa, mistõttu palume võimalusel 28. septembril vältida linnavalitsuse füüsilist külastamist. Tungivalt palume võimalusel kõigil kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks E-VORME ja BLANKETTE

Palume inimestel olla mõistvad ja pidada kinni ajutistest piirangutest.