Projekteerimsitingimuste taoltuste loetelu avalikuks väljapanekuks

Maardu Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlused. Seoses sellega korraldab Maardu Linnavalitsus projekteerimistingimuste eelnõude avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.08.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

35 kV maakaabli rajamise (olemasoleva 35kV õhuliini demonteerimine ja 35 kV maakabliga asendamine) projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Maardu Linnavalitsusele esitati 28.06.2023 ehitisregistri kaudu  projekteerimistingimuste taotlus 35 kV maakaabli projekteerimiseks. Projekteerimise alaks on Võsanõmme põik, Piiri tee 11, Piiri tee 9, Põhjaranna tee 14, Lao tn 15b, Põhjaranna tee raudteeharu 1, Piiri tee L3, Põhjaranna tee 12, Piiri tee, Kroodi oja kinnistud ja kinnistute osad.

Lao tn 19 ja Lao raudteeharu 4 kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 29.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Lao tn 19 ja Lao raudteeharu 4 kinnistutele biosöetehase hoone ja laoplatside projekteerimiseks.

Peedi tee 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 07.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Peedi tee 12 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Hiireherne tee 10 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hiireherne tee 10 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Tudra tee 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 10.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tudra tee 4 kinnistule olemasoleva aiamaja üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

Hellerheina tee 95 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 10.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hellerheina tee 95 kinnistule olemasoleva aiamaja üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

Hellerheina tee 16 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 12.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hellerheina tee 16 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Peterselli tee 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 10.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Peterselli tee 8 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.