Maardus toimus eestikeelsele õppele üleminekule pühendatud konverents

2022. aasta detsembris võttis valitsus vastu seadused, mille kohaselt algab alates 1. septembrist 2024 koolide ja lasteaedade üleminek eesti õppekeelele. Üleminekuteema teeb ühiskonda murelikuks ja kõik püüavad leida vastuseid neid erutavatele küsimustele, ning samuti mõista, kuidas aidata lastel, õpetajatel ja vanematel eesti keelele üleminekuga võimalikult valutult toime tulla.

16. juunil toimus Kallavere Keskkoolis konverents „Üleminek eestikeelsele õppele”. Konverentsi korraldas Eesti Lugemisühing Kallavere Keskkooli ja Maardu Linnavalitsuse toetusel.

Konverentsi esimene osa oli keskendunud teoreetilistele teadmistele. Konverentsil osalejatele esinesid Tallinna Ülikooli professorid, keelekümblusspetsialistid ja Haridusministeeriumi esindajad. Esinemiste käigus jõudsime arutleda paljude asjade üle: rääkisime õppematerjali probleemidest, keele omandamise raskustest, kõne arengust ja keelekümblusprogrammi eelistest. Samuti arutleti selle üle, millised rõõmud ja probleemid on linnas, millised on eesti õppekeelele ülemineku raskused ning mis on meie linna peamine tugevus ja eripära.

Pärast elavat arutelu said kõik soovijad osaleda töötubades. Erilist tänu tahaksin avaldada kõigile meie linna lasteaedadele ja koolidele, kes reageerisid kiiresti ettepanekule viia läbi töötoad ja jagada oma kogemusi kolleegidega. Samuti oli võimalik tutvuda kirjastuste õppematerjalidega, arutleda raamatukogude võimaluste üle keeleõppele kaasa aidata ning loomulikult ei jäänud tähelepanuta ka aktiivõppe meetodid.

Tahaksin tänada Eesti Lugemisühingut koostöö eest ja selle eest, et just Maardut valiti nii tähelepanuväärse konverentsi toimumispaigaks. Olen veendunud, et sellised üritused muutuvad meie linna elu lahutamatuks osaks.

Aurika Sin

Maardu abilinnapea